Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Ультраструктурні особливості клітин міжвузля хвоща польового (Equisetum arvense L.)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Войтенко, Л.В.
dc.contributor.author Щербатюк, М.М.
dc.contributor.author Стахів, М.П.
dc.contributor.author Мусатенко, Л.І.
dc.date.accessioned 2013-09-09T18:36:15Z
dc.date.available 2013-09-09T18:36:15Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Ультраструктурні особливості клітин міжвузля хвоща польового (Equisetum arvense L.) / Л.В. Войтенко, М.М. Щербатюк, М.П. Стахів, Л.І. Мусатенко // Доп. НАН України. — 2012. — № 2. — С. 170-173. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/49019
dc.description.abstract Проведено електронно-мікроскопічне дослідження ультраструктури клітин міжвузля хвоща польового. Встановлено, що клітини різних зон інтеркалярного росту відрізняються за ультраструктурними особливостями. Для клітин інтеркалярної меристеми характерна електронно-щільна цитоплазма. З переходом до активного росту розтягуванням збільшується осмотично активний компартмент клітини — вакуоля, яка у повністю диференційованій клітині досягає 80% об'єму протопласта. Хлоропласти клітин міжвузля, що росте, мають щільну мембранну систему, що свідчить про їх високу фотосинтетичну активність. uk_UA
dc.description.abstract Проведено электронно-микроскопическое исследование ультраструктуры клеток междоузлия хвоща полевого. Установлено, что клетки разных зон интеркалярного роста отличаются по ультраструктурным особенностям. Для клеток интеркалярной меристемы характерна электронно-плотная цитоплазма, при переходе к активному росту растяжением увеличивается осмотически активный компартмент клетки — вакуоль, которая у полностью дифференцированной клетки достигает 80% объема протопласта. Хлоропласты клеток растущего междоузлия имеют уплотненную мембранную систему, которая свидетельствует об их фотосинтетической активности. uk_UA
dc.description.abstract By electron microscopy, the cell ultrastructure of growing internodes of field horsetail is investigated. It is shown that cells of various intercalary growth zones differ by ultrastructural features. The electron-dense cytoplasm is characteristic of intercalary meristem cells. With the transition of cells to the active growth, the osmotically active compartment, vacuole, which occupies 80% of volume of protoplast in fully differentiated cells, is increased. The chloroplasts of growing internode cells have a massive membrane system, which indicates their high photosynthetic activity. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Біологія uk_UA
dc.title Ультраструктурні особливості клітин міжвузля хвоща польового (Equisetum arvense L.) uk_UA
dc.title.alternative Ультраструктурные особенности клеток междоузлия хвоща полевого (Equisetum arvense L.) uk_UA
dc.title.alternative Ultrastructural features of internode cells of field horsetail (Equisetum arvense L.) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 57.012.4:581.44:582.374.2


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис