Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Про апостеріорний вибір параметра дискретизації при розв'язуванні рівняння Сімма повністю дискретним методом колокації

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Солодкий, С.Г.
dc.contributor.author Семенова, Є.В.
dc.date.accessioned 2013-09-04T15:55:22Z
dc.date.available 2013-09-04T15:55:22Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Про апостеріорний вибір параметра дискретизації при розв'язуванні рівняння Сімма повністю дискретним методом колокації / С.Г. Солодкий, Є.В. Семенова // Доп. НАН України. — 2012. — № 1. — С. 18-24. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/48843
dc.description.abstract Розглянуто задачу наближеного розв'язування інтегрального рівняння Сімма для нескінченно гладкої замкненої межі. У метриці соболівських просторів знайдено оцінки похибки повністю дискретного методу колокації при виборі параметра дискретизації згідно з принципом рівноваги. Встановлено, що обраний принцип дозволяє досягнути в межах вказаного методу того ж порядку точності, що і при апріорному виборі параметра дискретизації. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрена задача приближенного решения интегрального уравнения Симма для бесконечно гладкой замкнутой границы. В метрике соболевских пространств найдены оценки погрешности полностью дискретного метода коллокации при выборе параметра дискретизации согласно принципу равновесия. Установлено, что выбранный принцип позволяет достичь в рамках указанного метода тот же порядок точности, что и при априорном выборе параметра дискретизации. uk_UA
dc.description.abstract The problem of solving Symm's integral equation for an infinitely smooth closed boundary is considered. The error bounds of the fully discretized collocation method on the scale of Sobolev spaces are established with selection of the discretization parameter by a balancing principle. The principle provides the achievement of the same accuracy that can be achieved with a priori selection of the discretization parameter. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Математика uk_UA
dc.title Про апостеріорний вибір параметра дискретизації при розв'язуванні рівняння Сімма повністю дискретним методом колокації uk_UA
dc.title.alternative Про апостериорный выбор параматра дискретизации для решения уравнения Симма полностью дискретным методом коллокации uk_UA
dc.title.alternative A posteriori selection of a discretization parameter for solving Symm's equation by the fully discretized collocation method uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.642


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис