Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Макроекономічні флуктуації: загальне і часткове в динаміці розвинених ринкових систем

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Калінкова, І.Ю.
dc.date.accessioned 2013-08-18T13:15:04Z
dc.date.available 2013-08-18T13:15:04Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Макроекономічні флуктуації: загальне і часткове в динаміці розвинених ринкових систем / І.Ю. Калінкова // Економiчний часопис-XXI. — 2012. — № 9-10. — С. 25-28. — Бібліогр.: 10 назв. — укp. uk_UA
dc.identifier.issn 1728-6220
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/48339
dc.description.abstract У статті здійснено огляд особливостей сучасної хвилеподібної динаміки розвинених країн на фазах експансії та рецесії, де більшість часткових випадків регіональних і національних флуктуацій є подібними,а кількість лінійних та нелінійних ознак бізнес-циклів – співпадають. Виявлено, що зростання циклічної синхронності, спостережуване від початку 2000-х років у розвинених економіках, є результатом спільних шоків. Показано, що як світові, так і часткові національні флуктуації помітно більш синхронізовані на стадії скорочення ділової активності (контракції), аніж на стадії експансії. uk_UA
dc.description.abstract В статье сделан обзор особенностей современной волнообразной динамики развитых стран на фазах экспансии и рецессии, где большинство частных случаев региональных и национальных флуктуаций являются подобными, а количество линейных и нелинейных характеристик бизнес-циклов – совпадают. Определено, что рост циклической синхронности, наблюдаемый с начала 2000-х гг. в развитых экономиках, является результатом общих шоков. Показано, что как мировые, так и частные национальные флуктуации заметно более синхронизированы на стадии сокращения деловой активности (контракции), чем на стадии экспансии. uk_UA
dc.description.abstract Current paper performs a preview of the fluctuations’ peculiarities among developed countries’ expansion and recession phases, where most of different regional and national cycle’s cases are identical as well as their linear/non-linear features. Moreover, disclosed, that the cyclical synchronicity improving, being observed since 2000s, is a result of common shocks.Thus, one of the most important consequences is the following: world and different national fluctuations are much more synchronized at the phase of business activity contraction than at the expansion one. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економiчний часопис-XXI
dc.subject Економічна теорія uk_UA
dc.title Макроекономічні флуктуації: загальне і часткове в динаміці розвинених ринкових систем uk_UA
dc.title.alternative Макроэкономические флуктуации: общее и частное в динамике развитых рыночных систем uk_UA
dc.title.alternative Macroeconomic fluctuation:the general and the particular in developed markets dynamics uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.1


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис