Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Деякі методологічні підходи до оцінки відповідності якості підготовки кадрів сфери гостинності в сучасних умовах господарювання

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Фоменко, Н.А.
dc.date.accessioned 2013-08-17T09:24:10Z
dc.date.available 2013-08-17T09:24:10Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Деякі методологічні підходи до оцінки відповідності якості підготовки кадрів сфери гостинності в сучасних умовах господарювання / Н.А. Фоменко // Економiчний часопис-XXI. — 2012. — № 3-4. — С. 42-45. — Бібліогр.: 10 назв. — укp. uk_UA
dc.identifier.issn 1728-6220
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/48225
dc.description.abstract У статті досліджуються можливості застосування кваліметричних методів оцінки відповідності якості підготовки майбутніх фахівців сфери туризму та готельноесторанного бізнесу сучасним ринковим вимогам господарювання. Визначено інтегральну оцінку якості рівня підготовки кадрів із гостинності як ступінь сформованості їхніх окремих професійно важливих якостей порівняно із вимогами, висунутими в соціально-державному замовленні, та у зіставленні з потребами економічного і соціокультурного комплексу з урахуванням потреб особистості. uk_UA
dc.description.abstract В статье исследуются возможности применения квалиметрических методов оценки соответствия качества подготовки будущих специалистов сферы туризма и гостинично-ресторанного бизнеса современным условиям хозяйствования. Определена интегральная оценка качества подготовки кадров в сфере гостеприимства как степень соответствия их сформированных отдельных профессионально важных характеристик требованиям, представленным в социально-государственном заказе, а также в сопоставлении с потребностями экономического и социокультурного комплекса с учетом проблем личности. uk_UA
dc.description.abstract The article investigates potential of applying qualimetric methods of qualitative assessment of training future specialists for tourism, hotel and restaurant business in modern economic conditions. It determines integral qualitative assessment of staff training in hospitality as a degree of conformity with their built up professionally important characteristics compared with the requirements stated in the social and governmental work as well as compared with the demand of economic, social and cultural complex taking into account personality problems. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економiчний часопис-XXI
dc.subject Економіка та управління підприємствами uk_UA
dc.title Деякі методологічні підходи до оцінки відповідності якості підготовки кадрів сфери гостинності в сучасних умовах господарювання uk_UA
dc.title.alternative Некоторые методологические подходы к оценке соответствия качества подготовки кадров сферы гостеприимства в современных условиях хозяйствования uk_UA
dc.title.alternative Some methodological approaches to assessment of quality of future tourism and hospitality industry specialists training in modern economic conditions uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 392.72:331.362


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис