Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Моделі сучасного розвитку вітчизняних торговельно-посередницьких підприємств

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Окунєва, О.В.
dc.date.accessioned 2013-08-17T09:18:29Z
dc.date.available 2013-08-17T09:18:29Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Моделі сучасного розвитку вітчизняних торговельно-посередницьких підприємств / О.В. Окунєва // Економiчний часопис-XXI. — 2012. — № 3-4. — С. 59-63. — Бібліогр.: 19 назв. — укp. uk_UA
dc.identifier.issn 1728-6220
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/48222
dc.description.abstract У статті розглянуто роздрібну торговельну мережу в Україні як об’єкт наукових досліджень, її поточний стан, структуру та сутність процесів реструктуризації. Виявлено ключові макроекономічні фактори розвитку мережі й досліджено інвестиційну привабливість галузі. Обґрунтовано її соціально-економічне значення для населення. Розкрито вплив низки факторів на торговельну мережу, за допомогою кореляційно-регресійного аналізу визначено найбільш вагомі серед них. Представлено моделі сучасного розвитку роздрібної торгівлі. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассмотрена розничная торговая сеть в Украине как объект научных исследований, ее современное состояние,структура и сущность процессов реструктуризации. Определены ключевые макроэкономические факторы развития сети и исследована инвестиционная привлекательность отрасли. Обосновано ее социально-экономическое значение для населения. Раскрыто влияние ряда факторов на развитие торговой сети,с помощью корреляционно-регрессионного анализа определены наиболее значимые из них. Представлены модели современного развития розничной торговли. uk_UA
dc.description.abstract The article highlights the retail trade in Ukraine as an object of scientific research, its current state, the structure and the essence of processes of restructuring. Identified the key macroeconomic factors of its development and investment attractiveness of the industry is studied. The socio-economic importance for society is investigated. Revealed the influence of various factors on the development of trade network, the most significant of them were identified by means of correlation-regression analysis. The models of modern retail development have been presented. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економiчний часопис-XXI
dc.subject Економіка та управління підприємствами uk_UA
dc.title Моделі сучасного розвитку вітчизняних торговельно-посередницьких підприємств uk_UA
dc.title.alternative Модели современного развития отечественных торгово-посреднических предприятий uk_UA
dc.title.alternative The models of modern development of national retail and trade enterprises uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 339.378 (477) : 330.43


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис