Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Токсико-генетична оцінка алмазовмісного покриття для медичних імплантатів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Назаренко, Г.М.
dc.contributor.author Іваниця, В.О.
dc.contributor.author Гудзенко, Т.В.
dc.contributor.author Кліменкова, Н.Т.
dc.contributor.author Прокопчук, Є.О.
dc.contributor.author Назаренко, О.А.
dc.date.accessioned 2013-07-14T09:17:55Z
dc.date.available 2013-07-14T09:17:55Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Токсико-генетична оцінка алмазовмісного покриття для медичних імплантатів / Г.М. Назаренко, В.О. Іваниця, Т.В. Гудзенко, Н.Т. Кліменкова, Є.О. Прокопчук, О.А. Назаренко // Досягнення біології та медицини. — 2008. — № 2(12). — С. 37-41. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0102
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/47378
dc.description.abstract У дослідах in vitro вивчали токсико-генетичні власти- вості алмазовмісного покриття полімерних імплантатів за допомогою біотестування. Для досягнення поставленої мети як експериментальну тест-модель використовували культуру клітин нирок кролика — RD. Встановлено, що алмазовмісне покриття не надавало токсико-генетичної дії на культуру клітин RD, сприяло збільшенню атракції клітин до лавсанового носія, мітотичної активності та швидкості утворення моношару культури RD; знижувало кількість патологічних мітозів, симпластів і гігантських клітин у тест-культурі. uk_UA
dc.description.abstract Toxic-genetic properties of diamond-containing coverage of polymeric implants were studied with the help of biotesting in experiments in vitro. To achieve the purpose the culture of renal cells of a rabbit — RD — was used as an experimental model. It is set that diamond-containing coverage had no toxic action on the culture of RD cells, favored to increase of cells attraction to the lavsan base, mitotic activity and RD culture monolayer formation speed; decreased the amount of pathological mitosis, and gigantic cells in the test culture. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Національна академія наук України uk_UA
dc.relation.ispartof Досягнення біології та медицини
dc.subject Фундаментальні проблеми медицини та біології uk_UA
dc.title Токсико-генетична оцінка алмазовмісного покриття для медичних імплантатів uk_UA
dc.title.alternative Toxic-genetic estimation of diamondcontaining coverage for medical implants uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 57.085.23


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис