Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Гігієнічна оцінка віруліцидної дії діоксиду хлору по відношенню до пріоритетних ентеровірусів питної води та стічних вод

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Мокієнко, А.В.
dc.contributor.author Петренко, Н.Ф.
dc.date.accessioned 2013-07-14T09:10:55Z
dc.date.available 2013-07-14T09:10:55Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Гігієнічна оцінка віруліцидної дії діоксиду хлору по відношенню до пріоритетних ентеровірусів питної води та стічних вод / А.В. Мокієнко, Н.Ф. Петренко // Досягнення біології та медицини. — 2008. — № 2(12). — С. 52-57. — Бібліогр.: 17 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0102
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/47374
dc.description.abstract Подано аналіз даних літератури та результати власних досліджень з приводу гігієнічної оцінки віруліцидної дії діоксиду хлору при знезаражуванні води. Як тест-віруси нами були відібрані свіжовиділені (липень–листопад 2007 р.) і адаптовані до культури клітин штами Коксаківірусу (серотип В5) і ЕСНО-вірусу (серотип 7). Для оцінки цитопатогенної дії (ЦПД) вірусів використовували клітини карциноми гортані людини Нер-2 — вірус Коксакі; клітини рабдоміосаркоми людини RD — вірусЕСНО. Використовували розведення 10-5–10-6–10-7 , з яких розве- дення 10-5–10-6 ідентичні контамінації стічних вод з урахуванням концентрації в 50 разів. Зниження титру вірусів Коксакі й ЕСНО мінімум на 1 lg ТЦД50/мл при дії мінімальних доз діоксиду хлору 1,0 і 1,5 мг/дм3 відповідно було ефективне та стійке в усіх дослідах. Обгрунтовано застосування діоксиду хлору як ефективного віруліцидного засобу для знезаражування питної води та стічних вод. uk_UA
dc.description.abstract The analysis of the data of literature and the results of own investigations of hygienic estimation of virulicide action of chlorine dioxide at disinfection of water have been done. As test-virus they have chosen freshly-extracted (June-November, 2007 ) and adopted to the culture of cells Coxsackie’s – virus strains (serotype B5) and ECHO-virus (serotype 7). For the estimation of cytopathogenic action of viruses they used the cells of human’s larynx carcinoma Hep-2-Coxsackie; cells of a human’s rhabdomyosarcoma RD-virus ECHO. They used dilution 10-5–10-6–10-7, where dilution 10-5–10-6 was identical contamination of sewage with concentration 50 times as much. Decrease of Coxsackie and ECHO-viruses titer minimum for 1 lg TCD50/ml at the influence of chlorine dioxide minimal doses of 1.0 and 1.5 mg/dm3 correspondingly was more effective and stable in all experiments. The use of chloride dioxide as effective virulicide means for disinfection of drinking water and sewage. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Національна академія наук України uk_UA
dc.relation.ispartof Досягнення біології та медицини
dc.subject Оригінальні дослідження uk_UA
dc.title Гігієнічна оцінка віруліцидної дії діоксиду хлору по відношенню до пріоритетних ентеровірусів питної води та стічних вод uk_UA
dc.title.alternative Hygienic estimation of virulicide action of chlorine dioxide and its relation to prior enteroviruses of drinking water and waster waters uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 613.34:546.134:578:628.162


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис