Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Метаболізм 3-лауроїлокси-7-бром- 5-(о-хлор)феніл-1,2-дигідро-3H-1,4-бенздіазепін-2-ону in vitro

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кравченко, І.А
dc.contributor.author Ларіонов, В.Б.
dc.contributor.author Радаєва, І.М.
dc.date.accessioned 2013-07-11T16:27:17Z
dc.date.available 2013-07-11T16:27:17Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Метаболізм 3-лауроїлокси-7-бром- 5-(о-хлор)феніл-1,2-дигідро-3H- 1,4-бенздіазепін-2-ону in vitro / І.А. Кравченко, В.Б. Ларіонов, І.М. Радаєва // Досягнення біології та медицини. — 2008. — № 2(12). — С. 24-27. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0102
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/47316
dc.description.abstract Мета цієї роботи полягала у вивченні процесу гідролізу лаурилового ефіру 3-гідроксифеназепаму в умовах in vitro. Було показано, що в умовах in vitro лауриловий ефір 3-гідроксифеназепаму піддаєтьсяферментальному гідролізу. Різну швидкість цього процесу в органах і тканинах можна пояснити різницею вмісту в них гідролітичних ферментів. uk_UA
dc.description.abstract Цель этой работы заключалась в изучении процесса гидролиза лауриловый эфира 3-гидроксифеназепама в условиях in vitro. Было показано, что в условиях in vitro лауриловый эфир 3-гидроксифеназепама пиддаетьсяферментальному гидролиза. Различна скорость этого процесса в органах и тканях можно объяснить разницей содержания в них гидролитических ферментов. uk_UA
dc.description.abstract The purpose of this work is studying hydrolysis process of lauryl ether of 3-hydroxyphenazepam in vitro conditions. It was shown that in vitro conditions 3-hydroxyphenazepam lauryn ether subjects to enzymatic hydrolysis. Different speed of this process in tissues and organs can be explained by difference of hydrolytic enzymes content in them. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Національна академія наук України uk_UA
dc.relation.ispartof Досягнення біології та медицини
dc.subject Фундаментальні проблеми медицини та біології uk_UA
dc.title Метаболізм 3-лауроїлокси-7-бром- 5-(о-хлор)феніл-1,2-дигідро-3H-1,4-бенздіазепін-2-ону in vitro uk_UA
dc.title.alternative Метаболизм 3-лауроилоксы-7-бром-5 - (о хлор) фенил-1 ,2-дигидро-3Н-1,4-бенздиазепин-2-она in vitro uk_UA
dc.title.alternative Metabolism of 3-lauroiloxy-7-brom-5-(ochlor)phenyl-1,2-dihydro-3H-1,4-benzdiazepin-2 in vitro uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 615.917:547.281.2


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис