Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Вивчення впливу інтерфероногену «Аміксин ІС» на інтерфероногенез і цитотоксичну активність NK-клітин у хворих на хронічний гепатит С

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Нікітін, Є.В.
dc.contributor.author Сервецький, К.Л.
dc.contributor.author Усиченко, К.М.
dc.contributor.author Буйко, О.О.
dc.date.accessioned 2013-07-11T16:13:43Z
dc.date.available 2013-07-11T16:13:43Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Вивчення впливу інтерфероногену «Аміксин ІС» на інтерфероногенез і цитотоксичну активність NK-клітин у хворих на хронічний гепатит С / Є.В. Нікітін, К.Л. Сервецький, К.М. Усиченко, О.О. Буйко // Досягнення біології та медицини. — 2008. — № 2(12). — С. 4-8. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0102
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/47313
dc.description.abstract Наводяться результати вивчення цитотоксичної активності NK-клітин, вмісту сироваткового ІФН і його фракцій залежно від кількості курсів лікування; аналізу взаємозв’язку імунологічних показників й інтерферонового статусу; зіставлення динаміки імунологічних показників і клінічної ефективності терапії аміксином хворих на ХГС. Показано, що тривала терапія аміксином хворих на ХГС справляє позитивний вплив на імунну систему. Клінічна ефективність аміксину підвищується при тривалому лікуванні (6–9 курсів). uk_UA
dc.description.abstract Приводятся результаты изучения цитотоксической активности ности NK-клеток, содержания сывороточного ИФН и его фракций в зависимости от количества курсов лечения; анализа взаимосвязи иммунологических показателей и интерферонового статусу; сопоставление динамики иммунологических показателей и клинической эффективности терапии амиксином больных ХГС. Показано, что длительная терапия амиксином больных ХГС оказывает положительное влияние на иммунную систему. клиническая эффективность амиксину повышается при длительном лечении ванные (6-9 курсов). uk_UA
dc.description.abstract The investigation of cytotoxic activity of NK-cells, level of serum IFN and its fractions, that depended on quantity of treatment courses; analysis of immunological data, interferon status and clinical effectiveness of amyxin’s therapy were shown in our work. The efficacy of amyxin in therapy of the patients suffering from chronic hepatitis C increases in prolonged treatment course (6–9 courses). uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Національна академія наук України uk_UA
dc.relation.ispartof Досягнення біології та медицини
dc.subject Фундаментальні проблеми медицини та біології uk_UA
dc.title Вивчення впливу інтерфероногену «Аміксин ІС» на інтерфероногенез і цитотоксичну активність NK-клітин у хворих на хронічний гепатит С uk_UA
dc.title.alternative Изучение влияния интерфероногена «Амиксин ИС» на интерфероногенез и цитотоксическую активность NK-клеток у больных хроническим гепатитом С uk_UA
dc.title.alternative The study of the influence of interferonogen “Amyxin IC” on the interferonogenesis and cytotoxic activity of NK-cells in the patients suffering from chronic hepatitis C uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.36-002.2-08:612.017:6153075


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис