Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Побудова регіонального інституційного тривимірного інфраструктурного інвестиційного комплексу

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Тарасенко, С.В.
dc.date.accessioned 2013-06-18T11:37:14Z
dc.date.available 2013-06-18T11:37:14Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Побудова регіонального інституційного тривимірного інфраструктурного інвестиційного комплексу / С.В. Тарасенко // Вісник економічної науки України. — 2010. — № 2 (18). — С. 152-154.— Бібліогр.: 9 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45764
dc.description.abstract Організація ефективного процесу управління інвестиційними потоками повинна базуватись на тих ідеальних правилах взаємовідносин між державою і інвесторами. Запропонований інституційний підхід до вирішення цього питання вбачає, що на кожному щаблі ієрархічної системи взаємовідносин між елементами інвестиційного процесу повинні бути розписані їх функціональні обов’язки. Втручання елементів процесу інвестування з одного рівня на інший недопустимо, бо саме це розбалансовує цільну систему взаємодопомоги для вирішення найголовнішого питання – пожвавлення інвестиційної діяльності.Ключові слова: управлінські схеми, інвестиційна криза, інституційні елементи, тримірний інвестиційний простір. uk_UA
dc.description.abstract Организация эффективного процесса управления инвестиционными потоками должна базироваться на тех идеальных правилах взаимодействия между государством и инвестором. Предлагаемый институционный подход к решению этого вопроса предусматривает, что на кожном уровне иерархической системы взаимоотношений между элементами инвестиционного процесса должны быть расписаны их функциональные обязанности. Вмешательство элементов процесса инвестирования с одного уровня на другой недопустимо, так как это разбалансирует целостную систему взаимопомощи для решения главного вопроса – оживление инвестиционной деятельности. Ключевые слова: управленческие схемы, инвестиционный кризис, институционные элементы, трехмерное инвестиционное пространство. uk_UA
dc.description.abstract Organization of effective process of management investment streams must be based on those ideal rules of mutual relations between the state and investors. The offered institutional going sees near the decision of this question, that on every stage of the hierarchical system of mutual relations between the elements of investment process must be painted them functional duties. Intervention from the elements of process of investing from one level on other impermissible because exactly it unbalances the whole system of mutual help for the decision of the most important question - revival of investment activity. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Побудова регіонального інституційного тривимірного інфраструктурного інвестиційного комплексу uk_UA
dc.title.alternative Построение регионального институционного трехмерного инфраструктурного инвестиционного комплекса uk_UA
dc.title.alternative Construction of regional institutional three-dimensional infrastructural investment complex uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис