Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Влияние национальной культуры персонала и менеджмента в бизнесе нерезидентов в Украине

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Марченко, В.Н
dc.date.accessioned 2013-06-18T09:24:39Z
dc.date.available 2013-06-18T09:24:39Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Влияние национальной культуры персонала и менеджмента в бизнесе нерезидентов в Украине / В.Н Марченко // Вісник економічної науки України. — 2011. — № 2 (20). — С. 118-123.— Бібліогр.: 18 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45742
dc.description.abstract Побудова системи управління і бізнес-процесів без урахування вже склалися національних бизнес-культур приводитиме до внутрішньої прихованої і відкритої конфронтації усередині підприємства і у взаєминах підприємства з материнською компанією. uk_UA
dc.description.abstract Построение системы управления и бизнес-процессов без учета уже сложившихся национальных бизнескультур будет приводить к внутренней скрытой и открытой конфронтации внутри предприятия и во взаимоотношениях предприятия с материнской компанией. uk_UA
dc.description.abstract Construction of control the system and business processes without the account of already folded national business culture will result in the internal hidden and opened confrontation into an enterprise and in the mutual relations of enterprise with the associated company. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Влияние национальной культуры персонала и менеджмента в бизнесе нерезидентов в Украине uk_UA
dc.title.alternative Вплив національної культури персоналу і менеджменту в бізнесі нерезидентів в Україні uk_UA
dc.title.alternative Influence of national culture of personnel and management is in business nonresidents in Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис