Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Інфляційні процеси у наукових поглядах класиків політичної економії: від меркантилістів до Давіда Рікардо

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Христос, Д.А.
dc.date.accessioned 2013-06-18T09:09:31Z
dc.date.available 2013-06-18T09:09:31Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Інфляційні процеси у наукових поглядах класиків політичної економії: від меркантилістів до Давіда Рікардо / Д.А. Христос // Вісник економічної науки України. — 2011. — № 2 (20). — С. 196-200.— Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45734
dc.description.abstract У статті викладено результати дослідження інфляційних процесів у представників класичної доби: меркантилістів, Адама Сміта та Давіда Рікардо. Відмічена їхня роль у розвитку сучасних напрямів економічної теорії та впровадження відповідної економічної політики. uk_UA
dc.description.abstract В статье изложены результаты исследования инфляционных процессов у представителей классической эпохи: меркантилистов, Адама Смита и Давида Риккардо. Отмечена их роль в развитии современных направлений экономической теории и проведения соответствующей экономической политики. uk_UA
dc.description.abstract In article results of research of inflationary processes at representatives of a classical epoch are stated: mercantilists, Adam Smith and David Ricardo. Their role in development of modern directions of the economic theory and carrying out of corresponding economic policy is noted. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Інфляційні процеси у наукових поглядах класиків політичної економії: від меркантилістів до Давіда Рікардо uk_UA
dc.title.alternative Инфляционные процессы в научных взглядах классиков политической экономии: от меркантилистов до Давида Риккардо uk_UA
dc.title.alternative Inflationary processes in scientific views of classics of political economy: from mercantilists to David Ricardo uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис