Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ткаченко, Н.М.
dc.date.accessioned 2013-06-17T20:48:30Z
dc.date.available 2013-06-17T20:48:30Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Соціальна політика в Україні / Н.М. Ткаченко // Вісник економічної науки України. — 2011. — № 2 (20). — С. 190-193.— Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45727
dc.description.abstract Досліджено стратегічні напрями соціальної політики в Україні, проведено аналіз сфери соціального сектору Державного комітету статистики України; досліджено проблемні питання пов’язані з тривалістю відпусток громадянам України, методикою обчислення середньої заробітної плати; методику нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності. uk_UA
dc.description.abstract Исследовано стратегические направления социальной политики в Украине, проведен анализ сферы социального сектору Государственного комитета статистики Украины; исследовано проблемные вопросы связаны с длительностью отпусков гражданам Украины, методикой вычисления средней заработной платы; методику начисления помощи по временной неработоспособности. uk_UA
dc.description.abstract Ukraine, the analysis of sphere is conducted social to the sector of the State committee of statistics of Ukraine; problem questions are investigational related to duration of vacations to the citizens of Ukraine, by methodology of calculation of middle salary; methodology of extra charge of help from temporal nonoperability. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Соціальна політика в Україні uk_UA
dc.title.alternative Социальная политика в Украине uk_UA
dc.title.alternative Social policy is in Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис