Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Удосконалення класичної моделі санації підприємств

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Череп, А.В.
dc.contributor.author Северина, С.В
dc.date.accessioned 2013-06-16T14:44:48Z
dc.date.available 2013-06-16T14:44:48Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Удосконалення класичної моделі санації підприємств / А.В. Череп, С.В Северина // Вісник економічної науки України. — 2010. — № 2 (18). — С. 169-171.— Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45609
dc.description.abstract У статті розглянуто основні етапи класичної моделі санації підприємств. Обґрунтовано необхідність розробки фінансового механізму санації підприємства та її реалізації, визначено структуру та інструментарій механізму санації. У статті розроблено механізм санації підприємств-банкрутів, що включає чотири локальних механізми, взаємозв’язок і взаємообумовленість яких характеризують весь процес санації. Ключові слова: підприємство, санація, класична модель санації, антикризове управління. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассмотрены основные этапы классической модели санации предприятий. Обоснована необходимость разработки финансового механизма санации предприятий и её реализации, определены его структура и инструментарий. В статье разработан механизм санации предприятий-банкротов, который содержит четыре локальных механизма, взаимосвязь и взаимообусловленность которых характеризует весь процесс санации. Ключевые слова: предприятие, санация, классическая модель санации, антикризисное управление. uk_UA
dc.description.abstract The article consist the main stages in classical model of enterprise sanation. The necessity of developing the financial mechanism of enterprise sanation and its realization are grounded, its structure and toolkit are defined. The article develops a mechanism of sanation process management of the bankrupt enterprises; it consists of four local mechanisms, intercommunication and interconditionality of which characterize the process of sanation as a whole. Keywords: enterprise, sanation, classical model of sanation, anticrisis manadgment uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Удосконалення класичної моделі санації підприємств uk_UA
dc.title.alternative Совершенствование классической модели санации предприятий uk_UA
dc.title.alternative Improvement of classic model of sanacii of enterprises uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис