Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Сутність фінансової стійкості промислового підприємства

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кравченко, М.С.
dc.date.accessioned 2013-06-14T14:15:41Z
dc.date.available 2013-06-14T14:15:41Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Сутність фінансової стійкості промислового підприємства / М.С. Кравченко // Вісник економічної науки України. — 2010. — № 2 (18). — С. 61-63.— Бібліогр.: 9 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45495
dc.description.abstract У статті розглянуто різні види стійкості підприємства у контексті їх впливу на фінансову стійкість, встановлено взаємозв’язок між видами стійкості. Запропоновано авторське визначення «фінансової стійкості», в якому на відміну від існуючих підкреслюється залежність і вплив фінансової стійкості на усі сфери діяльності підприємства, її досягнення на основі ефективного управління капіталом і рухом коштів.
dc.description.abstract Рассмотрены различные виды устойчивости предприятия в контексте их влияния на финансовую устойчивость, установлена взаимосвязь между видами устойчивости. Предложено авторское определение понятия «финансовая устойчивость», в котором в отличие от существующих подчёркивается зависимость и влияние финансовой устойчивости на все сферы деятельности предприятия, её достижение на основе эффективного управления капиталом и движением денежных средств.
dc.description.abstract Various types of enterprise sustainability in the context of their influence on financial stability have been examined, the relationship between different ways of stability has been defined. The author’s definition of the notion ‘financial stability’ has been suggested, which differently from all previous ones emphasises the dependence and influence of financial stability on all spheres of enterprise activity, achievement of this stability on the basis of efficient capital and cash flows management.
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Сутність фінансової стійкості промислового підприємства uk_UA
dc.title.alternative Сущность финансовой устойчивости промышленного предприятия
dc.title.alternative The essence of financial stability of an industrial enterprise
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис