Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Особливості вибору напрямів інноваційного розвитку великого машинобудівного підприємства

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Дубницький, В.І.
dc.contributor.author Даниліна, Н.В.
dc.date.accessioned 2013-06-14T14:09:16Z
dc.date.available 2013-06-14T14:09:16Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Особливості вибору напрямів інноваційного розвитку великого машинобудівного підприємства / В.І. Дубницький, Н.В. Даниліна // Вісник економічної науки України. — 2010. — № 2 (18). — С. 34-40.— Бібліогр.: 6 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45488
dc.description.abstract У статті розглянуті особливості вибору напрямів інноваційного розвитку великого машинобудівного підприємства. Виконані: SWOT-аналіз, оцінки стратегічних проблем підприємства й маркетингової діяльності, сформований профіль внутрішнього й зовнішнього мікросередовища, а також регресійний аналіз ЗАТ «НКМЗ», в умовах дослідження факторів інноваційного продукту шагаючих екскаваторів — драглайнів мод. ЕШ 15/80М и ЕШ 15/90.
dc.description.abstract В статье рассмотрены особенности выбора направлений инновационного развития крупного машиностроительного предприятия. Выполнены: SWOT-анализ, оценки стратегических проблем предприятия и маркетинговой деятельности, сформирован профиль внутренней и внешней микросреды, а также регрессионный анализ ЗАО «НКМЗ», в условиях исследования факторов инновационного продукта шагающих экскаваторов – драглайнов мод. ЭШ 15/80М и ЭШ 15/90.
dc.description.abstract The peculiarities of choice directions of innovative development of a big machine-building enterprise are examined in the article. SWOT-analysis, estimations of strategic problems of an enterprise and marketing activity; the type of internal and external micro environment, are formed and also regressive analysis of joint-stock company «NKMZ», is formed, in the research conditions of factors of innovative product of walking excavators-dragline fashions. ESH 15/80М and ESH 15/90.
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Особливості вибору напрямів інноваційного розвитку великого машинобудівного підприємства uk_UA
dc.title.alternative Особенности выбора направлений инновационного развития крупного машиностроительного предприятия
dc.title.alternative Peculiarities of choice directions of innovative development a big machine-building enterprise
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис