Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Інформаційні ресурси ендогенно спрямованого зростання економічних систем

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Микитенко, В.В.
dc.contributor.author Чупріна, М.О.
dc.date.accessioned 2013-06-11T20:48:27Z
dc.date.available 2013-06-11T20:48:27Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Інформаційні ресурси ендогенно спрямованого зростання економічних систем / В.В. Микитенко, М.О. Чупріна // Вісник економічної науки України. — 2009. — № 2 (16). — С. 91-95. — Бібліогр.: 19 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45337
dc.description.abstract Розглянуто застосування інформаційного ресурсу в якості визначального чинника ендогенно спрямованого розвитку і трансформації національної економічної системи. Деталізовано умови використання інформаційно-управлінських систем в контексті забезпечення збалансованості функціонування національного господарства. Визначено перспективи інтенсифікації процесів розширення масштабів і поглиблення складності сучасних інформаційних систем, що здатні автоматично формувати інтелектуальні резерви за класами проблемних областей прогнозування.
dc.description.abstract Рассмотрено применение информационного ресурса в качестве определяющего фактора эндогенно направленного развития и трансформации национальной экономической системы. Детализировано условия использования информационно управленческих систем в контексте обеспечения сбалансированности функционирования национального хозяйства. Определены перспективы интенсификации процессов расширения масштабов и углубления сложности современных информационных систем, которые способны автоматически формировать интеллектуальные резервы за классами проблемных областей прогнозирования.
dc.description.abstract The question of the use of information resources as a factor of endogenous growth of economic systems is studied. Considerable attention is given to the use of economic information systems. The prospects of development of information systems that can automatically build knowledge bases in order to classify problem areas are determined.
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Інформаційні ресурси ендогенно спрямованого зростання економічних систем uk_UA
dc.title.alternative Информационные ресурсы эндогенно направленного ростa экономических систем
dc.title.alternative Informative resources endogenously directed growth of economic systems
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис