Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Використання в ціноутворенні критеріїв оцінки інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Корінєв, В.Л.
dc.date.accessioned 2013-06-11T19:09:31Z
dc.date.available 2013-06-11T19:09:31Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Використання в ціноутворенні критеріїв оцінки інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств / В.Л. Корінєв // Вісник економічної науки України. — 2009. — № 2 (16). — С. 54-60. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45301
dc.description.abstract У статті проаналізовано особливості інвестиційноінноваційної діяльності вітчизняних підприємств та визначено підходи до оцінювання їх ефективності з позиці процесу ціноуворення. Розглянуто механізм формування ціни на продукцію авіадвигунобудівного підприємства з урахуванням дисконтованого грошового потоку при експлуатації досліджуваного авіаційного двигуна та використання показника чистої приведеної вартості інноваційного продукту.
dc.description.abstract В статьи проанализированы особенности инвестицонно-инновационной деятельности отечественных предприятий та определены подходы к оцениванию их эффективности с позиции процесса ценообразования. Рассмотрен механизм формирования цены на продукцию авиастроительного предприятия с учетом дисконтованого денежного потока при эксплуатации исследуемого авиационного двигателя и использование показателя чистой приведенной стоимости инновационного продукта.
dc.description.abstract The article deals with features of investment and innovation to activity of domestic enterprises and its efficiency according to pricing process. The mechanism of price determination on the products of airengine enterprise is considered. The author studies pricing of airengine taking into account discount financial costs and index of net present value of innovative product.
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Використання в ціноутворенні критеріїв оцінки інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств uk_UA
dc.title.alternative Использование в ценообразовании критериев оценки инвестицонно-инновационной деятельности предприятий
dc.title.alternative The criteria of investment and innovation activity in the enterprises’ pricing
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис