Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Досвід та шляхи підвищення ефективності реалізації людського потенціалу в трансформаційній економіці України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Горкіна, Л.П.
dc.date.accessioned 2013-06-11T17:03:29Z
dc.date.available 2013-06-11T17:03:29Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Досвід та шляхи підвищення ефективності реалізації людського потенціалу в трансформаційній економіці України / Л.П. Горкіна // Вісник економічної науки України. — 2009. — № 2 (16). — С. 29-35. — Бібліогр.: 17 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45264
dc.description.abstract В статті матеріалі представлено ретроспективний аналіз теорії та практики реалізації людського потенціалу в контексті здійснення трансформаційних змін в українському суспільстві. Окреслені основні тенденції та проблеми розвитку соціальної сфери, запропоновано рекомендації щодо державного впливу на умови розвитку й реалізації людського потенціалу економіки України.
dc.description.abstract В статье материале представлен ретроспективный анализ теории и практики реализации человеческого потенциала в контексте осуществления трансформационных изменений в украинском обществе. Очерчены основные тенденции и проблемы развития социальной сферы, предложены рекомендации относительно государственного влияния на условия развития и реализации человеческого потенциала экономики Украины.
dc.description.abstract In the article material the retrospective analysis of theory and practices of realization of human potential is presented in the context of realization of transformation changes in Ukrainian society. Basic tendencies and problems of development of social sphere are outlined, recommendations are offered in relation to state influence on the terms of development and realization of human potential of economy of Ukraine.
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Досвід та шляхи підвищення ефективності реалізації людського потенціалу в трансформаційній економіці України uk_UA
dc.title.alternative Опыт и пути повышения эффективности реализации человеческого потенциала в трансформационной экономике Украины
dc.title.alternative Experience and ways of increase of efficiency realization of human potential is in transformation to the economy of Ukraine
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис