Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Гипотензивный эффект факоэмульсификации катаракты у больных с некомпенсированной первичной открытоугольной глаукомой

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Расин, О.Г.
dc.contributor.author Савченко, А.В.
dc.contributor.author Литвиненко, О.А.
dc.contributor.author Живоглазова, Е.П.
dc.date.accessioned 2013-06-08T17:07:58Z
dc.date.available 2013-06-08T17:07:58Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Гипотензивный эффект факоэмульсификации катаракты у больных с некомпенсированной первичной открытоугольной глаукомой / О.Г. Расин, А.В. Савченко, О.А. Литвиненко, Е.П. Живоглазова // Таврический медико-биологический вестник. — 2012. — Т. 15, № 2, ч. 3 (58). — С. 191-193. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 2070-8092
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45185
dc.description.abstract Нами було досліджено вплив факоемульсифікації катаракти з імплантацією інтраокулярної лінзи на внутришньоочний тиск (ВОТ). Обстежено та прооперовано 44 ока (36 людей) хворих на катаракту зпідвищеннимвнутриочним тиском, який тримався на тлі прийому двох чи більше гіпотензивних препаратах, та з відкритим кутом передньої камери.Очі були поділені на дві групи: у першу групу увійшли очі з псевдоесфоліативним синдромом, друга – без псевдо ексфоліацій. Більш виражене зниження внутрішньоочного тиску спостерігалося на очах з псевдоексфоліативним синдромом (32,4%) ніж на очах без нього (27,6%). В результаті проведеного лікування крім нормалізації офтальмотонуса вдалося зменшити кількість застосовуваних гіпотензивних препаратів або повністю відійти від них на оперованих очах.Факоемульсифікація катаракти є ефективною методикою нормалізації ВОТ у хворих з ПВКГ і катарактою та може рекомендуватися як метод першого вибору в тактиці лікування даної групи пацієнтів. uk_UA
dc.description.abstract We have investigated the effect of phacoemulsification of cataract with implantation of intraocular lenses on intraocular pressure (IOP). Examined and operated 44 eyes (36 patients) with cataract and high intraocular pressure, which was kept in the background taking two or more antihypertensive medications, and an open anterior chamber angle. Eyes were divided into two groups: first group included eyes with psevdoesfoliation syndrome, the second – with out pseudoeksfoliation. A marked reduction of intraocular pressure was observed in eyes with PEX syndrome (32.4%) thanineyeswithout (27.6%). As a result of treatment but normalization of IOP managed to reduce the number of antihypertensive drugs used or completely away from them on the operated eyes. Phacoemulsification of the cataract is an effective method of normalization of IOP in patients with POAG and cataract and be recommended as a method of first choice in tactics of treatment of this patient group. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Таврический медико-биологический вестник
dc.subject Оригинальные статьи uk_UA
dc.title Гипотензивный эффект факоэмульсификации катаракты у больных с некомпенсированной первичной открытоугольной глаукомой uk_UA
dc.title.alternative Гіпотензівний ефект факоемульсифікації катаракти у хворих з некомпенсованою первинною відкритокутовою глаукомою uk_UA
dc.title.alternative The hypotensive effect of phacoemulsification of the cataract in patients with uncompensated primary open-angle glaucoma uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 671.78-007.681/617.741-004.1-053.9:617-089


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис