Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Суставная деструкция при раннем ревматоидном артрите: подходы к прогнозированию течения болезни

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Рекалов, Д.Г.
dc.date.accessioned 2013-06-08T17:06:50Z
dc.date.available 2013-06-08T17:06:50Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Суставная деструкция при раннем ревматоидном артрите: подходы к прогнозированию течения болезни / Д.Г. Рекалов // Таврический медико-биологический вестник. — 2012. — Т. 15, № 2, ч. 3 (58). — С. 194-203. — Бібліогр.: 40 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 2070-8092
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45184
dc.description.abstract При обстеженні 365 пацієнтів з раннім ревматоїдним артритом вивчені лабораторні показники, які характеризують запальний процес і суглобову деструкцію. Виявлений взаємозв’язок змін лабораторних показників та суглобової деструкції за даними променевої діагностики. З’ясовано, що С- кінцевій телопептид-I та II при первинному обстеженні є предиктором структурних змін суглобів, тоді як рівні матриксної металопротеази-3 та білка YKL-40 асоційовані з суглобовим запаленням. uk_UA
dc.description.abstract Laboratory parameters that describing inflammatory process and joint destruction were examined in 365 patients with early rheumatoid arthritis. The interrelation of variations of laboratory parameters and joint destruction by radiologic diagnostics was revealed. There was found, that in primary examination C-terminal telopeptides-I and II are predictors of structural variations of joints, whereas matrix metalloproteinase-3 and protein YKL-40 levels were associated with an articulate inflammation. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Таврический медико-биологический вестник
dc.subject Оригинальные статьи uk_UA
dc.title Суставная деструкция при раннем ревматоидном артрите: подходы к прогнозированию течения болезни uk_UA
dc.title.alternative Суглобова деструкція при ранньому ревматоїдному артриті: підходи до прогнозування перебігу хвороби uk_UA
dc.title.alternative Early rheumatoidarthritis joint destruction:approaches to the prediction of disease uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.72-002.77: 616.7 + 616.71 – 007.234


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис