Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Опыт характеристика антропогенного загрязнения рапы и пелоидов Шаболатского (Будакского) лимана хлорорганическими пестицидами (ХОП)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Мокиенко, А.В.
dc.contributor.author Никипелова, Е.М.
dc.contributor.author Шибанов, С.Э.
dc.contributor.author Цимбалюк, К.К.
dc.contributor.author Солодова, Л.Б.
dc.contributor.author Шевченко, М.В.
dc.date.accessioned 2013-06-08T16:27:43Z
dc.date.available 2013-06-08T16:27:43Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Опыт характеристика антропогенного загрязнения рапы и пелоидов Шаболатского (Будакского) лимана хлорорганическими пестицидами (ХОП) / А.В. Мокиенко, Е.М. Никипелова, С.Э. Шибанов, К.К. Цимбалюк, Л.Б. Солодова, М.В. Шевченко // Таврический медико-биологический вестник. — 2012. — Т. 15, № 2, ч. 3 (58). — С. 144-148. — Бібліогр.: 15 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 2070-8092
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45172
dc.description.abstract Представлена характеристика антропогенного забруднення донних відкладень (пелоїдів) Шаболатського (Будакського) лиману хлорорганічними пестицидами (ПХБ). Отримані дані свідчать про свіже забруднення лиману ДДТ із перевищенням допустимих рівнів і акумуляції ліндана й б-ГХЦГ у донних відкладеннях. Обґрунтована необхідність продовження моніторингу вмісту ХОП у природних лікувальних ресурсах (ропі і пелоїдах) лиману. uk_UA
dc.description.abstract Description of anthropogenic contamination of highly mineral water and muds of Shabolatsky (Budaksky) estuary by organochlorine pesticides (ОР) is presented. The obtained data testifies to fresh pollution in estuary DDT with excess of admissible levels and accumulations lindane and б-GHCG in ground adjournment. Necessity of continuation of monitoring of maintenance OP for natural medical resources (highly mineral water and muds) estuary is proved. uk_UA
dc.description.sponsorship Об'єкт досліджень - пелоїди лиману. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Таврический медико-биологический вестник
dc.subject Оригинальные статьи uk_UA
dc.title Опыт характеристика антропогенного загрязнения рапы и пелоидов Шаболатского (Будакского) лимана хлорорганическими пестицидами (ХОП) uk_UA
dc.title.alternative Характеристика антропогенного забруднення ропи і пелоїдів Шаболатського (Будакського) лиману хлорорганічними пестицидами uk_UA
dc.title.alternative Description ofanthropogenic contamination of highly mineral waterand muds of Shabolatsky (Budaksky) estuary by organochlorine pesticides uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 504.054:547.56:[615.838.7+553.776]:551.468.4(477.74)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис