Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Динамика показателей свободно-радикального окисления ротовой жидкости под воздействием кобальто-хромовых и никель-хромовых сплавов ортопедичских конструкций

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Овчаренко, Е.Н.
dc.contributor.author Ирза, О.Л.
dc.contributor.author Никольская, В.А.
dc.date.accessioned 2013-06-08T16:13:16Z
dc.date.available 2013-06-08T16:13:16Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Динамика показателей свободно-радикального окисления ротовой жидкости под воздействием кобальто-хромовых и никель-хромовых сплавов ортопедичских конструкций / Е.Н. Овчаренко, О.Л. Ирза, В.А. Никольская // Таврический медико-биологический вестник. — 2012. — Т. 15, № 2, ч. 3 (58). — С. 166-169. — Бібліогр.: 11назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 2070-8092
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45168
dc.description.abstract Стаття присвячена проблемі биосовместимости кобальто-хромових і нікель-хромових сплавів металів ортопедичних конструкцій. Показано, що під впливом іонів металів, диссоциирующих у ротову рідину зі сплавів металоконструкцій, відбувається активація вільно-радикальних процесів у ротовій порожнині. При цьому найбільш виражені зміни відбуваються під впливом нікель-хромових сплавів ортопедичних конструкцій. uk_UA
dc.description.abstract The article is devoted to the problem of biological compatibility of cobalt-chrome and nickel-chrome alloys of metals of orthopaedic constructions. It is revealed that under the effect of metal ions dissociating into the oral liquid from the alloys of metal constructions, the activation of free radical processes in the oral cavity occurs. Thus the most marked changes take place under the effect of nickel-chrome alloys of orthopedic constructions. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Таврический медико-биологический вестник
dc.subject Оригинальные статьи uk_UA
dc.title Динамика показателей свободно-радикального окисления ротовой жидкости под воздействием кобальто-хромовых и никель-хромовых сплавов ортопедичских конструкций uk_UA
dc.title.alternative Динаміка показників вільно-радикального окислювання ротової рідини під впливом кобальто-хромових і нікель-хромових сплавів ортопедичских конструкцій uk_UA
dc.title.alternative Dynamics of indexes of free radical oxidation of oral liquid under the effect of cobalt- chrome and nickel-chrome alloys of orthopedic constructions uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.314-089.28:616.316-008.8:577.115


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис