Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Показатели кровотока в воротной вене в условиях многодневной дозированной физической нагрузки

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Дрель, В.Ф.
dc.date.accessioned 2013-06-08T14:19:33Z
dc.date.available 2013-06-08T14:19:33Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Показатели кровотока в воротной вене в условиях многодневной дозированной физической нагрузки / В.Ф. Дрель // Таврический медико-биологический вестник. — 2012. — Т. 15, № 2, ч. 3 (58). — С. 89-93. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 2070-8092
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45161
dc.description.abstract На білих щурах-самцях виконано дослідження якісних покажчиків кровотоку у ворітній вені (ВВ) і функціонального резерву печінки (ФРП) до і після фізичного навантаження (ФН) в умовах 30-добового щоденного дозованого бігу. Було встановлено, що ФН змінювало якісні покажчики кровотоку у ВВ. Діаметр ВВ збільшувався, а лінійний і об’ємний (Q) кровотік сповільнювалися. Маса тварин в процесі експерименту зменшувалася, що зумовило збільшення Q/100 г масі тварини. У всіх випадках після ФН ФРП знижувався (індекс портального кровотоку був нижче 1,0). uk_UA
dc.description.abstract The studying of quality indexes of blood outflow in portal vein (PV) and functional reserve of liver (FRL) is executed before and after the physical loading (FL) in the conditions of at 30-days daily dosed runing on white male rats. It was established that FL changed the quality indexes of blood outflow in PV. The diameter of PV was increased, linear and volume (Q) blood outflow were slowed. Mass of animals diminished in the process of experiment, that was a cause of the increasing Q/100 g of animal mass. FRL fallen down (the index of portal blood outflow was below 1,0) in all the cases after FL. uk_UA
dc.description.sponsorship Дослідження проведено на 20 білих безпорідних щурах-самцях, 10 з яких склали контрольну групу uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Таврический медико-биологический вестник
dc.subject Оригинальные статьи uk_UA
dc.title Показатели кровотока в воротной вене в условиях многодневной дозированной физической нагрузки uk_UA
dc.title.alternative Покажчики кровотоку в ворітній вені за умовами багатоденного дозованого фізичного навантаження uk_UA
dc.title.alternative Indexes of blood outflow in portal vein in the conditions of many days dosed physical loading uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc [612.15:591.414]:616-071


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис