Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Дренирование брюшной полости после холецистэктомии из минидоступа при остром холецистите у лиц старше 60 лет

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Капшитарь, А.В.
dc.date.accessioned 2013-06-08T14:16:39Z
dc.date.available 2013-06-08T14:16:39Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Дренирование брюшной полости после холецистэктомии из минидоступа при остром холецистите у лиц старше 60 лет / А.В. Капшитарь // Таврический медико-биологический вестник. — 2012. — Т. 15, № 2, ч. 3 (58). — С. 98-100. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 2070-8092
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45159
dc.description.abstract З 86 хворих на гострий холецистит катаральна форма діагностовано у 11 (12,8%), флегмонозна – у 50 (58,1%), гангренозна – у 24 (27,9%) та перфоративна – у 1 (1,2%). Ускладнений перебіг захворювання відмічений у 61 (70,9%) пацієнтів. Підпечінковий простір дреновано сконструйованими спареними дренажами за катаральної і флегмонозної формах холециститу та багатоканальними – за прогностичного ризику виділення жовчі або другого патологічного вмісту. Виявлена висока ефективність дренажів. uk_UA
dc.description.abstract Of the 86 patients with acute cholecystitis catarrhal form was diagnosed in 11 (12,8%), abscess - in 50 (58,1%), gangrenous - in 24 (27,9%) and perforated - in 1 (1,2%). Complicated course of disease was observed in 61 (70,9%) patients. Space under the liver drained engineered drainage coupled with catarrhal and phlegmonous forms of cholecystitis and multi-channel - with prognostic risk of bile flow, or other pathological content. The high efficiency of drainage. uk_UA
dc.description.sponsorship Висловлюємо подяку хірургічному відділенню КП ,,Міської клінічної лікарні № 2" м. Запоріжжя, де холецистектомію з мінідоступу при гострому холециститі було виконано у 152 хворих. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Таврический медико-биологический вестник
dc.subject Оригинальные статьи uk_UA
dc.title Дренирование брюшной полости после холецистэктомии из минидоступа при остром холецистите у лиц старше 60 лет uk_UA
dc.title.alternative Дренування черевної порожнини після холецистектомії з мінідоступу при гострому холециститі у осіб понад 60 років uk_UA
dc.title.alternative Drainage ofabdominal cavityafter cholecystectomy inacute cholecystitis with minimal access for persons over 60 years uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.381-089.48-02:616.366-089.87-072.1]-053.9


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис