Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Застосування системи індикаторів в управлінні персоналом на приватному підприємстві

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Семенов, Г.
dc.contributor.author Єропутова, О.
dc.contributor.author Король, С.
dc.date.accessioned 2013-06-07T17:04:15Z
dc.date.available 2013-06-07T17:04:15Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Застосування системи індикаторів в управлінні персоналом на приватному підприємстві / Г. Семенов, О. Єропутова, С. Король // Вісник економічної науки України. — 2012. — № 2 (22). — С. 142-147. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45068
dc.description.abstract Розглянуто досвід реорганізації кадрової служби в більш об’ємну, яка виконує набагато більше функцій управління персоналом на прикладі приватної акціонерної компанії «Техніка». Дана класифікація цілей, наведена система показників, які рекомендуються при проведені діагностики продуктивності праці. Розроблена шкала преміювання оперативного персоналу, керівників та провідних спеціалістів компанії, яка враховує специфіку кожної групи працівників. Дослідження процесу управління персоналом, оцінювання якості використання людських ресурсів допомагають виявити можливі резерви підвищення продуктивності праці. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрен опыт реорганизации кадровой службы в более объемную, с расширенными функциями управления персоналом на примере частной акционерной компании «Техника». Приведена классификация целей, система показателей которые предлагаются при проведении диагностики производительности труда. Разработана шкала премирования оперативного персонала, руководителей и ведущих специалистов компании, которая учитывает специфику каждой группы работников. Исследование процесса управления персоналом, оценивание качества использования человеческих ресурсов способствует выявлению возможных резервов повышения производительности труда. uk_UA
dc.description.abstract Experience of reorganization of personnel service in more volume, with expanded functions of human resource management on an example of private joint stock company «Tekhnika» is considered. Classifications of the purposes, system of indicators which are offered at carrying out diagnostics of labor productivity are given. The scale of awarding of operation personnel, heads and leading experts of the company which considers specifics of each group of workers is developed. Research of management process by the personnel, estimation of quality of use of human resources promotes identification of possible reserves of increase of labor productivity. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Застосування системи індикаторів в управлінні персоналом на приватному підприємстві uk_UA
dc.title.alternative Применение системы индикаторов в управлении персоналом на частном предприятии uk_UA
dc.title.alternative Application of system of indicators in human resource management at private enterprise uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис