Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Влияние витамина D на уровень цитокинов TGF-β1 и IL-4 в культральной среде клеточной культуры кератиноцитов больных псориазом с D-дефицитом

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бекирова, Э.Ю.
dc.date.accessioned 2013-06-06T21:24:13Z
dc.date.available 2013-06-06T21:24:13Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Влияние витамина D на уровень цитокинов TGF-β1 и IL-4 в культуральной среде клеточной культуры кератиноцитов больных псориазом с D-дефицитом / Э.Ю. Бекирова // Таврический медико-биологический вестник. — 2012. — Т. 15, № 2, ч. 3 (58). — С. 39-41. — Бібліогр.: 13 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 2070-8092
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/44923
dc.description.abstract У жителів Кримського регіону, які страждають шкірними формами псоріазу, вивчено вміст вітаміну D в осінньо-зимовий період (жовтень-лютий). Встановлено, що D-дефіцит у хворих на псоріаз є фактором ризику наростання дисбалансу місцевого (на рівні шкіри) прозапального цитокінового потенціалу (TGF-β1 і IL-4), який характеризується підвищенням синтезу активної форми TGF-β1 і зниженням синтезу IL-4 індукованими кератиноцитами. Виявлено диференційований вплив вітаміну D (24,25 (OH) 2D3) на синтез активної форми TGF-β1 у хворих на псоріаз, що залежить від рівня 25 (ОН) D3 в системному кровотоці та досягає статистично значущих значень у хворих з рівнем 25 (ОН) D3 в сироватці крові <10 нг / мл (D-дефіцитом). У хворих на псоріаз з D-дефіцитом в культуральному вітральному експерименті виявлена вітамін D-залежне зниження синтезу активної форми TGF-β1 кератиноцитами. Ці факти розцінюються як патофізіологічне обгрунтування доцільності лікувальної корекції D-дефіциту для зменшення місцевого (тканини шкіри) цитокінового дисбалансу у хворих на псоріаз в осінньо-зимовий період (жовтень-лютий). uk_UA
dc.description.abstract The inhabitants of the Crimean region suffering from cutaneous psoriasis, vitamin D was studied in the autumn-winter period (October-February). It is established that the D-deficiency in patients with psoriasis is a risk factor for the growth of the local imbalance (at the level of the skin) proinflammatory cytokine potential (TGF-β1 and IL-4), characterized by increased synthesis of the active form of TGF-β1 and decreased synthesis of IL-4 induced keratinocytes. Found differential effects of vitamin D (24,25 (OH) 2D3) on the synthesis of the active form of TGF-β1 in patients with psoriasis, depending on the level of 25 (OH) D3 in the systemic circulation and reaching statistically significant values in patients with a level of 25 (OH) D3 in serum <10 ng / ml (D-deficiency). In patients with psoriasis with a D-deficiency in the culture experiments revealed vitamin D-dependent decrease in the synthesis of the active form of TGF-β1 keratinocytes. These facts are regarded as a pathophysiological rationale for therapeutic correction of D-deficiency to reduce the local (skin tissue) cytokine imbalance in patients with psoriasis in the autumn-winter period (October-February). uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Таврический медико-биологический вестник
dc.subject Оригинальные статьи uk_UA
dc.title Влияние витамина D на уровень цитокинов TGF-β1 и IL-4 в культральной среде клеточной культуры кератиноцитов больных псориазом с D-дефицитом uk_UA
dc.title.alternative Вплив вітаміну D на рівень цитокінів TGF-β1 і IL-4 в культуральному середовищі клітинної культури кератиноцитів хворих на псоріаз з D-дефіцитом uk_UA
dc.title.alternative Effect of vitamin D levels of cytokines TGF-β1and IL-4 in the culture medium of keratinocytes cell culture of patients with psoriasisand D-deficiency uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.517+615.356:577.17


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис