Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Состояние протеиназ-ингибиторной системы печени и почек при моделировании реперфузионного синдрома, отягощенного воздействием ионизирующего излучения, на фоне сочетанного применения корвитина и контрикала

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Алиев, Л.Л.
dc.contributor.author Харченко, В.З.
dc.contributor.author Кубышкин, А.В.
dc.contributor.author Сенкевич, Г.В.
dc.date.accessioned 2013-06-01T09:51:27Z
dc.date.available 2013-06-01T09:51:27Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Состояние протеиназ-ингибиторной системы печени и почек при моделировании реперфузионного синдрома, отягощенного воздействием ионизирующего излучения, на фоне сочетанного применения корвитина и контрикала / Л.Л. Алиев, В.З. Харченко, А.В. Кубышкин, Г.В. Сенкевич // Таврический медико-биологический вестник. — 2012. — Т. 15, № 3, ч. 1 (59). — С. 18-21. — Бібліогр.: 13 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 2070-8092
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/44421
dc.description.abstract В ході експериментальних досліджень, присвячених вивченню комбінації реперфузійного синдрому та впливу іонізуючого випромінювання на стан протеїназ-інгібіторної системи тканин печінки та нирок, проведених на 40 білих щурах-самцях лінії «Vistar», масою 180 – 200 грамів, була виявлена активація протеїназ у на тлі зниження кислотостабільних інгібіторів, що слід розглядати як важливу ланку патогенезу комбінованих радіаційних уражень. Комбіноване застосування інгібітора протеїназ контрікалу і антиоксиданта корвітину призводить до зниження активності протеїназ на тлі підвищення рівня їх інгібіторів. uk_UA
dc.description.abstract Experimental researches of reperfusion syndrom, combined with the action of ionizing radiation, were carried out on white rats of a “Vistar”line, weight 180-200. Investigation revealed increase of activity of proteases of tissues of liver and kidneys on a background of decrease of antiproteases in case of development of reperfusion syndrom, combined with the action of ionizing radiation. It is considered to be an important part of pathogenesis of the combined radiation injuries. Combined use of antioxidant corvitin and protease inhibitor contrycal results in decrease of activity of proteases on a background of increase of a level of antiproteases. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Таврический медико-биологический вестник
dc.subject Оригинальные статьи uk_UA
dc.title Состояние протеиназ-ингибиторной системы печени и почек при моделировании реперфузионного синдрома, отягощенного воздействием ионизирующего излучения, на фоне сочетанного применения корвитина и контрикала uk_UA
dc.title.alternative Стан протеїназ-інгібіторної системи печінки та нирок при моделюванні репрфузійного синдрому, обтяженого впливом іонізуючого випромінювання, на тлі комбінованого застосування корвітину і контрикалу uk_UA
dc.title.alternative Efficiency of combined use of corvitin and contrycal for correction of proteaseinhibitory system of the liver and kidneys in modelling of reperfusion syndrom on the background of the influence of ionizing radiation uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616-092.9+616-001.36:614.876:616-08:615:59.082


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис