Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Інжектована протонна провідність спряжених полімерів при високих температурах

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бортишевський, В.А.
dc.contributor.author Каменських, Д.С.
dc.contributor.author Мельникова, С.Л.
dc.contributor.author Кухар, В.П.
dc.date.accessioned 2013-05-26T14:24:42Z
dc.date.available 2013-05-26T14:24:42Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Інжектована протонна провідність спряжених полімерів при високих температурах / В.А. Бортишевський, Д.С. Каменських, С.Л. Мельникова, В.П. Кухар // Доп. НАН України. — 2011. — № 12. — С. 111-117. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/44181
dc.description.abstract У синтезованих полімерних матеріалах на основі ацетилену, карбаміду та полівінілхлориду виявлено істотну протонну провідність, яка досягає значень 1·10^−6 См/см — 4,1·10^−4 См/см у діапазоні температур від 50 до 460 °C відповідно. Встановлено, що необхідною умовою забезпечення протонної провідності цих полімерів є каталітичне генерування та інжектування достатної кількості протонів у досліджуваний матеріал, розміщений у низькопотенційному електричному полі (0,1–10 В). Транспорт протонів у полімерній основі здійснюється за участю спряжених [–CH=CH–CH=CH–]n, [=CH–N=CH–N=CH–]m, [–C≡C–C≡C–]x або кумульованих [=C=C=C=C=]y кратних зв'язків. Показано переваги як протонного провідника продукту окиснювальної дегідрополіконденсації ацетилену, розвинена питома поверхня (320 м^2/г) якого сприяє зниженню опору перенесення протона з генератора до вуглеводневого ланцюга полімеру. uk_UA
dc.description.abstract Considerable proton conductivity of 1·10^−6–4.1·10^−4 S/cm in the temperature range of 50–460 °C, respectively, has been detected in synthesized polymer materials on the basis of acetylene, carbamide, and polyvinylchloride. It has been established that the catalytic generation and the injection of protons in quantum satis into the investigated material placed in a low-potential electric field (0.1–10 V) are the requirement for proton conductivity of the specified polymers. Proton transport in the polymer's matrix is carried out by means of conjugate [–CH=CH–CH=CH–]n, [=CH–N=CH–N=CH–]m, [–C≡C–C≡C–]x or twinned [=C=C=C=C=]y multiple bonds. The research has shown the advantages of the product of oxidative dehydropolycondensation of acetylene as a proton conductor, extended surface (320 m^2/g) of which stimulates a diminution of the proton escape resistance from a generator into polymer's hydrocarbon chain. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Хімія uk_UA
dc.title Інжектована протонна провідність спряжених полімерів при високих температурах uk_UA
dc.title.alternative Injected proton conductivity of conjugate polymers at high temperatures uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 544.225.22


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис