Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Біосинтез ліпідів у Chlorellа vulgaris Beijer. за дії Mn^2+, Zn^2+, Cu^2+ та Pb^2+

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Горда, А.І.
dc.contributor.author Грубінко, В.В.
dc.date.accessioned 2013-05-18T18:48:31Z
dc.date.available 2013-05-18T18:48:31Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Біосинтез ліпідів у Chlorellа vulgaris Beijer. за дії Mn^2+, Zn^2+, Cu^2+ та Pb^2+ / А. I. Горда, В.В. Грубiнко // Доп. НАН України. — 2011. — № 11. — С. 137-142. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/43839
dc.description.abstract Досліджено вплив Mn^2+, Zn^2+, Cu^2+ та Pb^2+ на інтенсивність біосинтезу ліпідів у одноклітинної водорості Chlorellа vulgaris Beijer. В усіх випадках виявлено загальну тенденцію до накопичення в клітинах водорості триацилгліцеролів, діацилгліцеролів і неетерифікованих жирних кислот, які беруть участь у захисті клітин від несприятливої дії, та зменшення вмісту фосфоліпідів. За дії Zn^2+, Cu^2+, Pb^2+ ^14C-ацетат натрію максимально включається у фосфоліпіди, за дії Mn^2+ — у діацилгліцероли, а синтез інших класів ліпідів пригнічується. Вміст хлорофілів a і b за дії Zn^2+ і Pb^2+ істотно зростає, а за дії Cu^2+ і Mn^2+ — зменшується. Обговорюється регуляторна роль та токсичний вплив досліджених іонів металів щодо ліпідного обміну у хлорели. uk_UA
dc.description.abstract We study the influence of Mn^2+, Zn^2+, Cu^2+, and Pb^2+ on the intensity of biosynthesis of lipids in unicellular algae Chlorella vulgaris Beijer. In all cases, there is a general tendency to the accumulation of triacylglycerols, dyacylglycerols, and nonesterified fatty acids, which participate in protecting the cages of algae from an unfavorable action, and to a decrease of the content of phospholipids. For the actions of Zn^2+, Cu^2+, and Pb^2+, ^14C-acetate is maximally included in phospholipids, for the actions of Mn^2+ — in dyacylglycerols, and the synthesis of other classes of lipids is inhibited. The content of chlorophylls a and b grows substantially for the actions of ions of zinc and lead and diminishes for the actions of ions of copper and manganese. We discuss the regulatory role and the toxic influence of ions of metals on the lipid metabolism in chlorella. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Біологія uk_UA
dc.title Біосинтез ліпідів у Chlorellа vulgaris Beijer. за дії Mn^2+, Zn^2+, Cu^2+ та Pb^2+ uk_UA
dc.title.alternative Biosynthesis of lipids in \textit{Chlorella vulgaris} Beijer. under the action of Mn^2+, Zn^2+, Cu^2+, and Pb^2+ uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc [577.125:58.04]582.263


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис