Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Сорбція іонів Cr(VI) і U(VI) палигорськітом, модифікованим катіонними поверхнево-активними речовинами

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ковальчук, І.А.
dc.contributor.author Голембіовський, А.О.
dc.contributor.author Корнілович, Б.Ю.
dc.date.accessioned 2013-05-18T18:47:26Z
dc.date.available 2013-05-18T18:47:26Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Сорбція іонів Cr(VI) і U(VI) палигорськітом, модифікованим катіонними поверхнево-активними речовинами / І.А. Ковальчук, А.О. Голембіовський, Б.Ю. Корнілович // Доп. НАН України. — 2011. — № 11. — С. 131-136. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/43838
dc.description.abstract Досліджено вплив модифікування природного силікату з шарувато-смугастою структурою — палигорськіту катіонним ПАР — гексадецилтриметиламоній бромідом на сорбцію з водних розчинів аніонів Cr(VI) й U(VI). Для визначення оптимальних умов модифікування вивчено вплив pH, HCO3^−, температури, співвідношення твердої і рідкої фаз та часу модифікування. Показано можливість зміни сорбційних характеристик модифікованих шарувато-смугастих силікатів, що забезпечує ефективне вилучення з водних розчинів хрому й урану як у катіонних, так і в аніонних формах. uk_UA
dc.description.abstract Influence of the palygorskite modification with the cationic surfactant, hexadecyltrimethylammonium bromide (HDTMA) on the sorption from aqueous solutions of anions Cr(VI) and U(VI) is investigated. To determine the optimal conditions for the modification, the effects of pH, HCO3^−, temperature, ratio of solid and liquid phases, and time of modification are studied. The possibility of changing the absorption characteristics of modified layered silicates provided the effective removal of chromium and uranium both in cationic and in anionic forms from aqueous solutions is shown. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Хімія uk_UA
dc.title Сорбція іонів Cr(VI) і U(VI) палигорськітом, модифікованим катіонними поверхнево-активними речовинами uk_UA
dc.title.alternative Sorption of Cr(VI) and U(VI) ions by palygorskite modified with cationic surfactants uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 544.723:546.76:546.791


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис