Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Мінералогічні особливості та генезис унікальної макрохондри метеорита Кримка (LL3.1)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Семененко, В.П.
dc.contributor.author Гіріч, А.Л.
dc.date.accessioned 2013-05-18T18:43:01Z
dc.date.available 2013-05-18T18:43:01Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Мінералогічні особливості та генезис унікальної макрохондри метеорита Кримка (LL3.1) / В.П. Семененко, А.Л. Гiрiч // Доп. НАН України. — 2011. — № 11. — С. 107-114. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/43834
dc.description.abstract Наведено результати мінералогічного дослідження унікальної силікатної з примітивною ( SiO2/MgO — 3,21; FeO/(FeO+MgO) — 0,87) тонкозернистою оболонкою макрохондри, знайденої в хондриті Кримка. Вона відрізняється від відомих макрохондр і хондр наявністю двох метал-троїлітових мантій і великих зерен графіту, а також присутністю мікрокристалів графіту в оболонці. Зерна графіту макрохондри і силікатної оболонки відмінні за розміром, формою й характером розподілу та мають відповідно різну природу — розплавну і метаморфічну, зумовлену різними фізико-хімічними процесами перетворення первинної С-вмісної речовини. Зроблено припущення про утворення макрохондри в більш віддаленій від Сонця зоні протопланетної туманності, ніж в тій, де сформувалась основна маса хондр. uk_UA
dc.description.abstract Results of a mineralogical study of the unique silicate macrochondrule with a primitive ( SiO2/MgO — 3.21; FeO/(FeO+MgO) — 0.87) fine-grained rim discovered in the Krymka chondrite, are given. The macrochondrule differs from known macrochondrules and chondrules by the presence of two metal-troilite mantles, coarse graphite grains, and graphite microcrystals in the rim. The graphite grains in the macrochondrule and the silicate rim are different in the size, shape, and character of distributions and have, correspondingly, different nature — melted and metamorphic caused by distinctive physical-chemical processes of transformation of a primary C-bearing material. It is speculated that the macrochondrule originated within a zone of the protoplanetary nebula at a larger distance from the Sun than the main quantity of chondrules. uk_UA
dc.description.sponsorship Автори висловлюють подяку В.Б. Соболєву i В.М. Сливiнському за технiчну допомогу при проведеннi мiкрозондових та електронно-мiкроскопiчних дослiджень. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Науки про Землю uk_UA
dc.title Мінералогічні особливості та генезис унікальної макрохондри метеорита Кримка (LL3.1) uk_UA
dc.title.alternative Mineralogical features and genesis of the unique macrochondrule of the Krymka (LL3.1) meteorite uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 523.681


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис