Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Релятивистское приближение для определения положений минимумов дифференциальных сечений и точек полной спиновой поляризации процесса упругого рассеяния электронов на тяжелых атомах

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ремета, Е.Ю.
dc.contributor.author Келемен, В.И.
dc.date.accessioned 2013-05-18T18:37:12Z
dc.date.available 2013-05-18T18:37:12Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Релятивистское приближение для определения положений минимумов дифференциальных сечений и точек полной спиновой поляризации процесса упругого рассеяния электронов на тяжелых атомах / Е.Ю. Ремета, В.И. Келемен // Доп. НАН України. — 2011. — № 11. — С. 84-90. — Бібліогр.: 12 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/43829
dc.description.abstract Пропонується метод оптичного потенціалу для описання процесу потенціального пружного розсіювання електронів багатоелектронними атомами з релятивістською поправкою до обмінної взаємодії. Ця поправка також використовується при самоузгоджених розрахунках атомних характеристик та величини дипольної статичної поляризовності атома-мішені. Підхід базується на наближенні локальної густини теорії функціонала густини та застосовується для розрахунку енергій та кутів особливостей у диференціальних перерізах і функціях спінової поляризації — відповідно критичних мінімумів та точок повної (100%) поляризації — при розсіюванні електронів на атомах ртуті в широкій, 10–1500 еВ, області енергій зіткнень. uk_UA
dc.description.abstract The optical potential approach has been suggested to describe the process of potential elastic electron scattering by a multielectron atom with the relativistic correction to the exchange interaction. This correction is also used for the self-consistent calculation of atomic characteristics and the target atom dipole static polarizability. The above approach is based on the local density approximation of the density functional theory. It is applied to calculate the energies and angles of the features in the differential cross sections and spin polarization functions, i.e. the critical minima and the points of total (100%) polarization of the electron scattering by Hg atoms in the wide (10–1500 eV) impact energy range. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Фізика uk_UA
dc.title Релятивистское приближение для определения положений минимумов дифференциальных сечений и точек полной спиновой поляризации процесса упругого рассеяния электронов на тяжелых атомах uk_UA
dc.title.alternative Relativistic approach to determining the positions of differential cross section minima and total spin polarization points in the process of elastic electron scattering by heavy atoms uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 539.184.01


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис