Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Інгібіція адренокортикальної функції розчином o,n'-ДДД (хлодитану) в дослідах in vitro та in vivo

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бальон, Я.Г.
dc.contributor.author Резніков, О.Г.
dc.contributor.author Тронько, М.Д.
dc.contributor.author Пастер, І.П.
dc.contributor.author Сімуров, О.В.
dc.date.accessioned 2013-05-18T17:40:00Z
dc.date.available 2013-05-18T17:40:00Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Інгібіція адренокортикальної функції розчином o,n'-ДДД (хлодитану) в дослідах in vitro та in vivo / Я.Г. Бальон, О.Г. Резніков, М.Д. Тронько, І.П. Пастер, О.В. Сімуров // Доп. НАН України. — 2011. — № 11. — С. 154-159. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/43815
dc.description.abstract Вперше створено розчинну лікарську форму інгібітора функції кори надниркових залоз (КНЗ) — o,n'-ДДД (хлодитану) для внутрішньосудинного введення і досліджено його вплив на утворення глюкокортикоїдних гормонів в умовно нормальній тканині КНЗ людини та на функцію КНЗ у собак. Додаванням 5%-го розчину o,n'-ДДД до живильного середовища створювали концентрації речовини в діапазоні 0,005–5,0 мг/мл. Культивування шматочків адренокортикальної тканини людини в присутності розчину o,n'-ДДД протягом 24 год призводило до дозозалежного зниження концентрації 11-гідроксикортикостероїдів (11-ГОКС) у середовищі на 11,0–69,8%. При щоденному внутрішньовенному введенні 10 мл даного розчину протягом трьох діб рівень 11-ГОКС у плазмі крові собак знизився в середньому майже в 3,5 раза, а реакція на стимуляцію синтетичним 1–24-кортикотропіном — майже в 3 рази. Зменшений рівень 11-ГОКС у плазмі крові спостерігався і через 2 тижні після відміни препарату. Отже, запропонований розчин o,n'-ДДД виявляє адренокортиколітичну активність і може бути рекомендований для клінічних досліджень. uk_UA
dc.description.abstract A new o,p'-DDD (chloditan) drug formulation as a solution for intravessel injection inhibiting the adrenal cortex (AC) function has been developed. Its effect on the production of glucocorticoid hormones by human AC tissue culture and AC function in dogs is studied. By adding 5% o,p'-DDD solution to culture medium, the concentration range of 0.005–5.0 mg/ml is established. After 24 h cultivation in the presence of o,p'-DDD solution, the dose-dependent decrease of 11-hydroxycorticosteroid (11-HOCS) contents in culture medium by 11.0–69.8% is observed. In dogs, the 3.5-fold decrease in the blood plasma 11-HOCS level and almost the 3-fold decrease in the 11-HOCS response to the synthetic 1–24-corticotropin stimulation are found after the intravenous injection of 5% o,p'-DDD solution at a volume of 10 ml per day during 3 days. As well a low level of 11-HOCS is observed in 2 weeks after the o,p'-DDD withdrawal. The proposed o,p'-DDD solution demonstrates the adrenal cortex inhibiting effect and thus might be recommended for clinical trial. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Медицина uk_UA
dc.title Інгібіція адренокортикальної функції розчином o,n'-ДДД (хлодитану) в дослідах in vitro та in vivo uk_UA
dc.title.alternative Inhibition of adrenal cortex function with o,p'-DDD (chloditan) in vitro and in vivo uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 612.45:615.45


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис