Показати простий запис статті

dc.contributor.author Сюта, Г.
dc.date.accessioned 2013-04-07T13:36:50Z
dc.date.available 2013-04-07T13:36:50Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Мовний портрет Богдана Рубчака / Г. Сюта // Українська мова. — 2011. — № 1. — С. 69-77. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1682-3540
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/42819
dc.description.abstract У статті запропоновано рівневий аналіз поетичної мовотворчості Богдана Рубчака. З’ясовано фоносемантичні, словотвірні, лексичні, функціонально-стилістичні параметри, простежено ознаки національного мовомислення на рівні етноконотованих словесно-образних кодів, мовно-естетичних знаків української культури. За цими системотворчими ознаками мовостиль Б. Рубчака репрезентовано як індивідуальний мовний портрет і визначено як знаковий для історії української поетичної мови фрагмент діаспорного поетичного дискурсу. uk_UA
dc.description.abstract The article suggests a level-language analysis of B. Rubchak’s poetics. Phonosemantic, world-building, lexical, functional-and-stylistic parameters have been found out. Features of national mentality and thinking on the level of verbal codes, lingual-and-aesthetic signs of Ukrainian culture have been investigated. According to these system features idiostyle of B. Rubchak have been represented as individual language portrait and determined as fragment of diaspora poetic discourse — a separate segment in the history of Ukrainian poetic language. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Iнститут української мови НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Українська мова
dc.subject Дослідження uk_UA
dc.title Мовний портрет Богдана Рубчака uk_UA
dc.title.alternative Bohdan Rubchak’s lingual portrait uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 811.161.2


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис