Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

К вопросу о сущности дефиниций «антикризисное управление»

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Булеев, И.П.
dc.contributor.author Тельнова, А.В.
dc.date.accessioned 2009-09-29T10:12:33Z
dc.date.available 2009-09-29T10:12:33Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation К вопросу о сущности дефиниций "антикризисное управление" / И.П. Булеев, А.В. Тельнова // Економіка пром-сті. — 2005. — № 2. — С. 60-63. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. en_US
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4263
dc.description.abstract На основі критичного аналізу відомих визначень антикризового управління автором подано бачення суті та змісту даної категорії. На відміну від поширеного трактування антикризового управління як дій по виходу з фази банкрутства акцент зроблено на передкризовому етапі, на упереджені можливого руху підприємства в напрямку його банкрутства. Обґрунтовано етапи передкризового управління. ---------- en_US
dc.description.abstract На основании критического анализа известных определений антикризисного управления автором дано видение сущности и содержания данной категории. В отличие от общепринятого толкования антикризисного управления как действий по выходу из фазы банкротства акцент сделан на предкризисном этапе, на предупреждении возможного движения предприятия в направлении его банкротства. Обоснованы этапы предкризисного управления. ---------- en_US
dc.description.abstract Based on the critical analysis of the known definitions of anti-crisis management, the author presents his view of essence and content of this category. In contrast to the general treatment of anti-crisis management as the way out of the bankrupey phase, the author focuces on the pre-crisis stage, on prevention of the enterprise from possible bankruptcy. The stages of pre-crisis management are substantiated. ---------- en_US
dc.language.iso ru en_US
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України en_US
dc.subject Промисловість: проблеми розвитку та управління en_US
dc.title К вопросу о сущности дефиниций «антикризисное управление» en_US
dc.title.alternative До питання про сутність дефініцій «антикризове управління» en_US
dc.title.alternative The issue of essence of definitions of “anti-crisis management” en_US
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис