Показати простий запис статті

dc.contributor.author Listopad, N.I.
dc.contributor.author Kopachev, A.G.
dc.contributor.author Matruk, A.A.
dc.date.accessioned 2013-03-12T20:05:58Z
dc.date.available 2013-03-12T20:05:58Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Quality of service at the computer networks based on internet / N.I. Listopad, A.G. Kopachev, A.A. Matruk // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2006. — № 4. — С. 71–76. — Бібліогр.: 8 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1681–6048
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/42200
dc.description.abstract А framework for the emerging computer networks quality of Internet service is presented. Two important components of the framework are considered: integrated service and differentiated service. They are described and problems related to their implementation are discussed. Two broadly classified algorithms are investigated: scheduling and queue management algorithms. The model of the average time delay for the type packet is presented. uk_UA
dc.description.abstract Запропоновано структуру забезпечення якості надання послуг Internet. Розглянуто два важливі компоненти цієї структури: інтегроване та диференційоване обслуговування, їх реалізацію та пов’язані з нею проблеми. Досліджено два алгоритма: планування і управління чергою. Запропоновано модель даних, яка базується на теорії масового обслуговування. uk_UA
dc.description.abstract Предложена структура обеспечения качества предоставления услуг Internet. Рассмотрены два важных компонента этой структуры: интегрированное и дифференцированное обслуживание, их реализация и связанные с ней проблемы. Исследованы два алгоритма: планирования и управления очередью. Предложена модель данных, базирующаяся на теории массового обслуживания. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Системні дослідження та інформаційні технології
dc.subject Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі uk_UA
dc.title Quality of service at the computer networks based on internet uk_UA
dc.title.alternative Якість обслуговування у комп’ютерних мережах на базі Internet uk_UA
dc.title.alternative Качество обслуживания в компьютерных сетях на базе Internet uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 621.321.1.519.872


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис