Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Оптимальне керування залежною від температури моделлю процесу ферментації

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Мацьонг, Я.Є.
dc.contributor.author Савула, Я.Г.
dc.contributor.author Щербатий, М.В.
dc.date.accessioned 2013-03-12T16:08:07Z
dc.date.available 2013-03-12T16:08:07Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Оптимальне керування залежною від температури моделлю процесу ферментації / Я.Є. Мацьонг, Я.Г. Савула, М.В. Щербатий // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2006. — № 3. — С. 89–98. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1681–6048
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/42190
dc.description.abstract Розглянуто математичну модель процесу бродіння виноградного сусла з урахуванням залежності параметрів від температури. Встановлено аналітичну форму залежності параметрів моделі від температури (експоненціальну та лінійну). Розглянуто задачі ідентифікації параметрів та оптимального керування. Наведено числові результати розв’язування задач оптимального керування (задача на швидкодію) та ідентифікації параметрів при бродінні сусла сорту Ркацителі. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрена математическая модель процесса брожения виноградного сусла, учитывающая зависимость параметров модели от температуры. Определена аналитическая форма зависимости параметров модели от температуры (экспоненциальная и линейная). Описаны задачи идентификации параметров и оптимального управления. Приведены численные результаты решения задач оптимального управления (задача на быстродействие) и идентификации параметров при брожении сусла сорта Ркацители. uk_UA
dc.description.abstract A mathematical model of must fermentation taking into account the dependence of model parameters on temperature is considered. An analytic form of this dependence (exponential and linear) is determined. The problems of parameter identification and optimal control are described. The numerical results for the problem of optimal control (the speed problem) and identification of parameters of the Rkatsiteli wine must fermentation are presented. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Системні дослідження та інформаційні технології
dc.subject Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор uk_UA
dc.title Оптимальне керування залежною від температури моделлю процесу ферментації uk_UA
dc.title.alternative Оптимальное управление зависимой от температуры моделью процесса ферментации uk_UA
dc.title.alternative Optimal control of temperature-dependent model for fermentation process uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 531.8


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис