Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Застосування структурних підходів до розв’язання задач аналізу та прогнозування поведінки екологічних неперіодичних процесів геологічної природи

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Селін, Ю.М.
dc.date.accessioned 2013-03-12T15:55:15Z
dc.date.available 2013-03-12T15:55:15Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Застосування структурних підходів до розв’язання задач аналізу та прогнозування поведінки екологічних неперіодичних процесів геологічної природи / Ю.М. Селін // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2006. — № 3. — С. 56–62. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1681–6048
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/42187
dc.description.abstract Рассмотрен один из возможных вариантов решения задач анализа и прогнозирования поведения экологических непериодических процессов геологической природы с помощью структурных подходов, примененных в модифицированном методе подобных траекторий. Описан пример применения метода для решения практических задач прогнозирования экологических процессов геологической природы. uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто один із можливих варіантів розв’язання задач аналізу та прогнозування поведінки екологічних неперіодичних процесів геологічної природи за допомогою структурних підходів, застосованих у модифікованому методі подібних траєкторій. Наведено приклад застосування методу до розв’язання практичних задач прогнозування екологічних процесів геологічної природи. uk_UA
dc.description.abstract One of the possible variants of the solution to problems of analysis and forecasting the behavior of nonperiodic ecological processes of geological nature is presented. It is based on the structural approaches used in the modified similar trajectories technique. An example of using this method for the solution of practical problems of forecasting ecological processes of geological nature is described. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Системні дослідження та інформаційні технології
dc.subject Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах uk_UA
dc.title Застосування структурних підходів до розв’язання задач аналізу та прогнозування поведінки екологічних неперіодичних процесів геологічної природи uk_UA
dc.title.alternative Применение структурных подходов к решению задач анализа и прогнозирования поведения экологических непериодических процессов геологической природы uk_UA
dc.title.alternative Using structural approaches to solution for problems of analysis and forecasting nonperiodic ecological processes of geological nature uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 075.330.115


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис