Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Использование метода численно-асимптотического приближения для исследования процесса взаимодействия β¯-излучения с линейными гибкоцепными полимерами

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бомба, А.Я.
dc.contributor.author Клепко, В.В.
dc.contributor.author Климюк, Ю.Е.
dc.contributor.author Колупаев, Б.Б.
dc.contributor.author Колупаев, Б.С.
dc.contributor.author Лебедев, Е.В.
dc.date.accessioned 2013-03-11T12:58:51Z
dc.date.available 2013-03-11T12:58:51Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Использование метода численно-асимптотического приближения для исследования процесса взаимодействия β¯-излучения с линейными гибкоцепными полимерами / А.Я. Бомба, В.В. Клепко, Ю.Е. Климюк, Б.Б. Колупаев, Б.С. Колупаев, Е.В. Лебедев // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2006. — № 2. — С. 138–143. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1681–6048
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/42183
dc.description.abstract Построен алгоритм асимптотического приближения решения одного класса модельных нелинейных сингулярно возмущенных краевых задач радиационной физики пространственно-неоднородных линейных гибкоцепных полимерных систем. Приведены результаты численных исследований взаимодействия β¯-излучения с поливинилхлоридом. uk_UA
dc.description.abstract Побудовано алгоритм асимптотичного наближення розв’язку одного класу модельних нелінійних сингулярно збурених крайових задач радіаційної фізики просторово-неоднорідних лінійних гнучколанцюгових полімерних систем. Наведено результати чисельних досліджень взаємодії β¯-випромінювання з полівінілхлоридом. uk_UA
dc.description.abstract An algorithm for asymptotic approximation of the solution to one class of model nonlinear singularly-perturbed boundary problems in radiation physics of spatially-nonuniform linear flexible-chain polymer systems has been constructed. The obtained numerical data on the interaction of β¯-radiation with polyvinylchloride are presented. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Системні дослідження та інформаційні технології
dc.subject Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень uk_UA
dc.title Использование метода численно-асимптотического приближения для исследования процесса взаимодействия β¯-излучения с линейными гибкоцепными полимерами uk_UA
dc.title.alternative Використання методу чисельно-асимптотичного наближення для дослідження процесу взаємодії β¯-випромінювання з лінійними гнучколанцюговими полімерами uk_UA
dc.title.alternative Using method of numeric-asymptotic approximation in studying the process of interaction of β¯-radiation with linear flexible-chain polymers uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 518.61: 678.01


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис