Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Поиск новых анальгетиков среди бензиламидов 4-гидрокси-6,7-диметокси-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Моспанова, Е.В.
dc.contributor.author Украинец, И.В.
dc.contributor.author Бевз, О.В.
dc.contributor.author Савченкова, Л.В.
dc.contributor.author Янкович, С.И.
dc.date.accessioned 2013-03-06T15:56:10Z
dc.date.available 2013-03-06T15:56:10Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Поиск новых анальгетиков среди бензиламидов 4-гидрокси-6,7-диметокси-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты / Е.В. Моспанова, И.В. Украинец, О.В. Бевз, Л.В. Савченкова, С.И. Янкович // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. — 2012. — Т. 10, вип. 2(38). — С. 50-53. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0533-1153
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/42018
dc.description.abstract В качестве потенциальных анальгетиков осуществлен синтез серии бензиламидов 4-гидрокси-6,7-диметокси-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты. Обсуждаются спектры ЯМР ¹Н полученных веществ. Фармакологические испытания показали, что метиленовый мостик, разделяющий фенильное ядро и ациклический амидный атом азота, способствует усилению обезболивающих свойств. uk_UA
dc.description.abstract В якості потенційних аналгетиків здійснено синтез серії бензиламідів 4-гідрокси-6,7-диметокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонової кислоти. Обговорюються спектри ЯМР ¹Н одержаних речовин. Фармакологічні випробовування показали, що метиленовий місток, який розділяє фенільне ядро та ациклічний атом нітрогену, сприяє посиленню знеболюючих властивостей uk_UA
dc.description.abstract The synthesis of a series of 4-hydroxy-6,7-dimethoxy-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylic acid benzylamides as potential analgesics has been carried out. The NMR ¹Н spectra of the substances obtained are discussed. The pharmacological research has shown that the methylene bridge separating the phenyl ring and acyclic amide atom of nitrogen promotes increasing of the analgesic properties. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут органічної хімії НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Журнал органічної та фармацевтичної хімії
dc.title Поиск новых анальгетиков среди бензиламидов 4-гидрокси-6,7-диметокси-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты uk_UA
dc.title.alternative Пошук нових аналгетиків серед бензиламідів 4-гідрокси-6,7-диметокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонової кислоти uk_UA
dc.title.alternative The search of new analgesics among 4-hydroxy-6,7-dimethoxy-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylic acid benzylamides uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 615.212:542.951.1:547.831.7:547.831.9


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис