Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Вивчення взаємозв’язку «структура – протипухлинна активність» похідних 4-тіазолідинонів методами регресійного аналізу та класифікаційного моделювання

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Зіменковський, Б.С.
dc.contributor.author Девіняк, О.Т.
dc.contributor.author Лесик, Р.Б.
dc.date.accessioned 2013-03-06T15:52:24Z
dc.date.available 2013-03-06T15:52:24Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Вивчення взаємозв’язку «структура – протипухлинна активність» похідних 4-тіазолідинонів методами регресійного аналізу та класифікаційного моделювання / Б.С. Зіменковський, О.Т. Девіняк, Р.Б. Лесик // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. — 2012. — Т. 10, вип. 2(38). — С. 43-49. — Бібліогр.: 16 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0533-1153
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/42017
dc.description.abstract Проведено багатофакторний лінійний регресійний аналіз та класифікаційне моделювання (алгоритм Random Forest) протипухлинної активності похідних 4-тіазолідинонів з метою спрямованого синтезу сполук з протираковою дією. Прогностична здатність підтверджена статистичними показниками, отриманими в процесі створення моделі, та при прогнозі тестової вибірки. Здійснено аналіз вкладів дескрипторів у прийняття рішення, визначено найбільш важливі з них для проведення класифікації, розкрито їх фізико-хімічний зміст та проілюстровано зв'язок виділених молекулярних дескрипторів зі здатністю до інгібування росту онкоклітин. uk_UA
dc.description.abstract Проведен многофакторный линейный регрессионный анализ и классификационное моделирование (алгоритм Random Forest) противоопухолевой активности производных 4-тиазолидинонов с целью целенаправленного синтеза соединений с противораковым действием. Прогностическая способность подтверждена статистическими показателями, полученными в процессе создания модели и при прогнозе тестовой выборки. Осуществлен анализ вкладов дескрипторов в принятие решения, определены наиболее важные из них для проведения классификации, раскрыто их физико-химическое значение и проиллюстрирована связь выделенных молекулярных дескрипторов со способностью к ингибированию роста онкоклеток. uk_UA
dc.description.abstract In order to perform directed synthesis of antineoplastic compounds the multiple linear regression analysis and classifi cation modeling (by Random Forest algorithm) of 4-thiazolidinones as anticancer agents have been carried out. The predictive ability is confi rmed by the statistic data obtained during model developing and test sample predicting. Descriptors contribution in the decision making has been estimated, the most important descriptors for the classifi cation have been identifi ed and interpreted. The relationship between the molecular descriptors selected and cancer cells growth inhibition is given. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут органічної хімії НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Журнал органічної та фармацевтичної хімії
dc.title Вивчення взаємозв’язку «структура – протипухлинна активність» похідних 4-тіазолідинонів методами регресійного аналізу та класифікаційного моделювання uk_UA
dc.title.alternative Изучение взаимосвязи «структура – противоопухолевая активность» производных 4-тиазолидинонов методами регрессионного анализа и классификационного моделирования uk_UA
dc.title.alternative The study of the «structure – anticancer activity» relationship of 4-thiazolidinones using regression analysis and classification modeling uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 541.6:547.789:615.076


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис