Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Синтез О-амінокарбонілоксимів, N-семікарбазонів та N-тіосемікарбазонів спіродигідропіранохромен-2-онів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Веселовська, М.В.
dc.contributor.author Шилін, С.В.
dc.contributor.author Хиля, В.П.
dc.date.accessioned 2013-03-05T20:43:54Z
dc.date.available 2013-03-05T20:43:54Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Синтез О-амінокарбонілоксимів, N-семікарбазонів та N-тіосемікарбазонів спіродигідропіранохромен-2-онів / М.В. Веселовська, С.В. Шилін, В.П. Хиля // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. — 2012. — Т. 10, вип. 1(37). — С. 57-59. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0533-1153
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/42007
dc.description.abstract Взаємодією гідразонів та оксимів спіродигідропіранохромен-2-онів з ізоціанатами та ізотіоціанатами синтезовані відповідні амінокарбонілоксими, семікарбазони та тіосемікарбазони. uk_UA
dc.description.abstract Взаимодействием гидразонов и оксимов спиродигидропиранохромен-2-онов с изоцианатами и изотиоцианатами синтезированы соответствующие аминокарбонилоксимы, семикарбазоны и тиосемикарбазоны. uk_UA
dc.description.abstract Aminocarbonyloxymes, semicarbazones and thiosemicarbazones of spirodihydropiranochromen-2-ones have been obtained from the corresponding hydrozones and oxymes by the reaction with isocyanates and isothiocyanates. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут органічної хімії НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Журнал органічної та фармацевтичної хімії
dc.title Синтез О-амінокарбонілоксимів, N-семікарбазонів та N-тіосемікарбазонів спіродигідропіранохромен-2-онів uk_UA
dc.title.alternative Синтез О-аминокарбонилоксимов, N-семикарбазонов и N-тиосемикарбазонов спиродигидропиранохромен-2-онов uk_UA
dc.title.alternative Synthesis of O-aminocarbonyloxymes, N-Semicarbazones and N-thiosemicarb azones of spirodihydropyranochromen-2-ones uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 547.814.5


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис