Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Однореакторний трикомпонентний синтез {5-[2-(ариліміно)-кумарин-3-іл]-[1,3,4]тіадіазол-2-іл}-ариламінів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Шинкаренко, П.Є.
dc.contributor.author Власов, С.В.
dc.contributor.author Коваленко, С.М.
dc.contributor.author Черних, В.П.
dc.date.accessioned 2013-03-03T11:12:46Z
dc.date.available 2013-03-03T11:12:46Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Однореакторний трикомпонентний синтез {5-[2-(ариліміно)-кумарин-3-іл]-[1,3,4]тіадіазол-2-іл}-ариламінів / П.Є. Шинкаренко, С.В. Власов, С.М. Коваленко, В.П. Черних // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. — 2010. — Т. 8, вип. 2(30). — С. 43-47. — Бібліогр.: 24 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0533-1153
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/41844
dc.description.abstract Запропоновано новий метод синтезу {5-[2-ариліміно)-кумарин-3-іл]-[1,3,4]тіадіазол-2-іл) -ариламінів, що грунтується на трикомпонентній конденсації нітрилів 2-імінокумарин-З-карбонових кислот з тіосемікарбазидами та ароматичними первинними амінами у середовищі льодяної оцтової кислоти. Висловлене припущення щодо механізму реакції. uk_UA
dc.description.abstract Предложен новый метод синтеза {5-[2-(арилимино)-кумарин-3-ил]-[1,3,4]тиадиазол-2-ил}-ариламинов, основанный на трехкомпонентной конденсации нитрилов 2-иминокума-рин-3-карбоновых кислот с тиосемикарбазидами и первичными ароматическими аминами в среде ледяной уксусной кислоты. Высказано предположение о механизме реакции. uk_UA
dc.description.abstract The new method of synthesis of {5-[2-(arylimino)-coumarin-3-yl]-[1,3,4]thiadiazol-2-yl} -arylamines based on three component condensation of 2-iminocoumarin-2-carboxylic acid nitriles with thiosemicarbazides and primary aromatic amines in the glacial acetic acid medium has been suggested. A possible mechanism of the reaction has been proposed. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут органічної хімії НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Журнал органічної та фармацевтичної хімії
dc.title Однореакторний трикомпонентний синтез {5-[2-(ариліміно)-кумарин-3-іл]-[1,3,4]тіадіазол-2-іл}-ариламінів uk_UA
dc.title.alternative Однореакторный трехкомпонентный синтез {5-[2-(арилимино)-кумарин-3-ил]-[1,3,4]тиадиа30л-2-ил)-ариламинов uk_UA
dc.title.alternative One-pot three component synthesis of {5-[2-(arylimino)-coumarin-3-yl]-[1,3,4] thiadiazol -2-yl}-arylamines uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 547.587.51: 547.491.1


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис