Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Застосування маржинального аналізу та аналізу чутливості під час формування виробничої програми машинобудівного підприємства

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Орлов, О.О.
dc.contributor.author Рясних, Є.Г
dc.contributor.author Гордєєва, Т.А.
dc.date.accessioned 2013-02-26T20:06:52Z
dc.date.available 2013-02-26T20:06:52Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Застосування маржинального аналізу та аналізу чутливості під час формування виробничої програми машинобудівного підприємства / О.О. Орлов, Є.Г. Рясних, Т.А. Гордєєва // Економіка пром-сті. — 2012. — № 1-2. — С. 252-258. — Бібліогр.: 6 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/41444
dc.description.abstract Рассмотрено влияние метода распределения накладных затрат на оценку рациональности существующего ассортимента продукции машиностроительного предприятия. Проанализирована чувствительность прибыли предприятия к изменению факторов производства. Ключевые слова: маржинальний анализ, коэффициент безубыточности, анализ чувствительности, производственная программа, рациональность ассортимента. uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто вплив методу розподілу накладних витрат на оцінку раціональності існуючого асортименту продукції машинобудівного підприємства. Проаналізовано чутливість прибутку підприємства до змін факторів виробництва. Ключові слова: маржинальний аналіз, коефіцієнт беззбитковості, аналіз чутливості, виробнича програма, раціональність асортименту uk_UA
dc.description.abstract The article considers the influence of the method of apportion of fixed costs on the rational measurement of the existing assortment of machine-building enterprise. It analyzes the sensitivity of enterprise’s income to changes in factors of production. Keywords: marginal analysis, index of breakeven, sensitivity analysis, production program, rationality of assortment. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка промисловості
dc.subject Проблеми економіки промислових підприємств і виробничих комплексів uk_UA
dc.title Застосування маржинального аналізу та аналізу чутливості під час формування виробничої програми машинобудівного підприємства uk_UA
dc.title.alternative Применение маржинального анализа и анализа чувствительности при формировании производственной программы машиностроительного предприятия uk_UA
dc.title.alternative Applying a marginal analysis and sensitivity analysis in the formation of a production program for the industrial enterprise uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.512:621


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис