Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Національне питання у міжвоєнній Польщі: погляд польських консерваторів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Юрчук, О.
dc.date.accessioned 2013-01-20T19:12:53Z
dc.date.available 2013-01-20T19:12:53Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Національне питання у міжвоєнній Польщі: погляд польських консерваторів / О. Юрчук // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: міжвід. зб. наук. пр. — 2010. — Вип. 19. — С. 119-136. — Бібліогр.: 96 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0020
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/40633
dc.description.abstract У статті висвітлено концепції трактування національного питання (єврейського, німецького, білоруського та українського) у польському консерватизмі 20–30-х років ХХ ст. Здійснено спробу узагальнення основних візій національної проблеми на основі консервативної ідеології та її інтерпретацій у міжвоєнній Польщі. Увагу зосереджено на проблемі стабілізації відносин на польському східному прикордонні. uk_UA
dc.description.abstract В статье освещены концепции видения национального вопроса (еврейского, немецкого, белорусского, украинского) в польском консерватизме 20-30-х годов ХХ ст. Предпринята попытка обобщения основных видений национальной проблемы посредством консервативной идеологии и ее интерпретаций в условиях междувоенной Польши. Внимание сконцентрировано на проблеме стабилизации отношений на польском восточном рубеже. uk_UA
dc.description.abstract The objective of this article is to elucidate main concepts interpretation of national issue (Jewish, German, Byelorussian, Ukrainian) in the Polish conservatism in the 1920–s–1930–s. The attempt has been made to generalized the main visions of national issue on the conservative ideology base and it’s interpretations in interwar Poland. Attention has been concentrate on the problem of stabilization of east border mutual relations. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут історії України НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки та знахідки
dc.subject Проблеми всесвітньої історії і міжнародних відносин uk_UA
dc.title Національне питання у міжвоєнній Польщі: погляд польських консерваторів uk_UA
dc.title.alternative The National Question in the interwar Poland: Polish conservatives concept uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис