Показати простий запис статті

dc.contributor.author Tykhonenko, Yu.Ya.
dc.date.accessioned 2009-07-14T11:18:24Z
dc.date.available 2009-07-14T11:18:24Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Geographical distribution of the genus Phragmidium Link / Yu.Ya. Tykhonenko // Укр. ботан. журн. — 2007. — Т. 64, № 1. — С. 35-41. — Бібліогр.: 9 назв. — англ. en_US
dc.identifier.issn 0372-4123
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/3988
dc.description.abstract Рід Phragmidium (Uredinales) об’єднує одногосподарних паразитів підродини Rosoideae. Відомо понад 150 видових назв, але визнаними є лише близько 90 видів. У географічно-му поширенні роду чітко виявляються його голарктичні та тихоокеанські зв’язки. Згідно з ними види Phragmidium можна розподілити на шість груп: 1) східноазіатські; 2) цент¬рально- та південноазіатські; 3) євразіатські; 4) північноамериканські; 5) голарктичні;6) види, поширені у південній півкулі. З точки зору географії може бути запропонована гіпотеза щодо виникнення роду в регіоні на північний схід від океану Тетіс і його поши-рення на захід та північ після зіткнення Індії та Аравії з азіатською плитою і закриття Тетісу. Поширення на захід призвело до виникнення видів з досить обмеженими ареала¬ми у Західному Китаї, Гімалаях, Пакистані, Середній Азії та Ірані. Поширення на північ до Північної Євразії та Північної Америки головним чином дало початок голарктичним та євразіатським видам з широкими ареалами. Походження новозеландських та австра-лійських видів роду Phragmidium залишається нез’ясованим. en_US
dc.description.abstract Род Phragmidium (Uredinales) объединяет однохозяинных паразитов подсемейства Rosoideae. Известно более 150 видовых названий, но признаны лишь около 90 видов. В географическом распространении рода четко проявляются его голарктические и тихоокеанские связи. Виды Phragmidium согласно их распространению можно распределить на шесть групп: 1) восточноазиатские; 2) центрально- и южноазиатские; 3) евразиатские; 4) североамериканские; 5) голарктические; 6) виды, распространенные в южном полушарии. С точки зрения географии может быть предложена гипотеза о возникновении рода в регионе на северо-восток от океана Тетис и распространении его на запад и север после столкновения Индии и Аравии с азиатской плитой и закрытия Тетиса. Распространение на запад привело к возникновению видов с довольно узкими ареалами в Западном Китае, Гималаях, Пакистане, Средней Азии и Иране. Распространение на север в Северную Евразию и Северную Америку, главным образом, дало начало голарктическим и евроазиатским видам с широкими ареалами. Происхождение новозеландских и австралийских видов рода Phragmidium остается невыясненным. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України en_US
dc.subject Спорові рослини та гриби en_US
dc.title Geographical distribution of the genus Phragmidium Link en_US
dc.title.alternative Географічне поширення роду Phragmidium Link en_US
dc.title.alternative Географическое распространение рода Phragmidium Link en_US
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис