Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Порівняльний аналіз законодавства про митні режими України з Європейським Союзом та Митним союзом Росії, Білорусі, Казахстану (РБК)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Осадча, Н.В.
dc.date.accessioned 2012-12-24T20:10:57Z
dc.date.available 2012-12-24T20:10:57Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Порівняльний аналіз законодавства про митні режими України з Європейським Союзом та Митним союзом Росії, Білорусі, Казахстану (РБК) / Н.В. Осадча // Управління економікою: теорія та практика: Зб. наук. пр. — Донецьк: ІЕП НАНУ, 2010. — С. 254-286. — Бібліогр.: 22 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2221-1187
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/39785
dc.description.abstract Здійснено аналіз законодавства ЄС, Митного союзу РБК, України задля пошуку шляхів активізації зовнішньоекономічної діяльності. Визначено стимули та заборони митних режимів, які впливають на сальдо торговельного балансу і використання яких обумовлено необхідністю розвитку національної економіки. Визначено та проаналізовано перспективу розвитку експортного потенціалу України. uk_UA
dc.description.abstract Осуществлен анализ законодательства ЕС, Таможенного союза РБК, Украины с целью поиска путей активизации внешнеэкономической деятельности. Определены стимулы и ограничения таможенных режимом, которые влияют на сальдо торгового баланса и использование которых обусловлено необходимостью развития национальных экономик. Определена и проанализирована перспектива развития экспортного потенциала Украины. uk_UA
dc.description.abstract The legislation of EU, Ukraine and the Customs Union of Russia, Belarus and Kazakhstan are analyzed in the article to find the ways to enhance the foreign economic activity. Incentives and restrictions of customs regime, which affect the trade balance and the use of which is due to the need for development of national economies, are determined. The prospects for the development of the export potential of Ukraine are evaluated and analyzed. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Управління економікою: теорія та практика
dc.title Порівняльний аналіз законодавства про митні режими України з Європейським Союзом та Митним союзом Росії, Білорусі, Казахстану (РБК) uk_UA
dc.title.alternative Сравнительный анализ законодательства о таможенных режимах Украины с Европейским Союзом и Таможенным союзом России, Беларуси, Казахстана (РБК) uk_UA
dc.title.alternative A comparative analysis of customs regimes legislation of Ukraine and the European Union and Customs Union of Russia, Byelorussia, Kazakhstan (RBC) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис