Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Синтез наноструктур из кристаллического оксида цинка

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Горбик, П.П.
dc.contributor.author Дубровин, И.В.
dc.contributor.author Демченко, Ю.А.
dc.contributor.author Кашин, Г.Н.
dc.contributor.author Литвин, Ю.М.
dc.date.accessioned 2012-12-15T12:26:43Z
dc.date.available 2012-12-15T12:26:43Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Синтез наноструктур из кристаллического оксида цинка / П.П. Горбик, И.В. Дубровин, Ю.А. Демченко, Г.Н. Кашин, Ю.М. Литвин // Поверхность. — 2010. — Вип. 2(17). — С. 214-220. — Бібліогр.: 21 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0106
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/39337
dc.description.abstract Запропоновано методику синтезу нанорозмірних структур з віскерів і тетраедральних кристалів оксиду цинку. Синтез здійснювався в газовому потоці, а як ініціатор росту, що забезпечував задану густину центрів кристалізації на підкладинці з монокристалічного кремнію, використовували нанорозмірні частинки золота. Дослідження синтезованих ниткоподібних і тетраедральних структур методами рентгенофазового аналізу, растрової електронної мікроскопії, оже-електронної спектроскопії та атомної силової мікроскопії показали, що вони мають хімічний склад оксиду цинку високої чистоти, малу кількість дефектів, гексагональну вюрцитну структуру, характерну товщину в діапазоні 50–300 нм і довжину до 40 мкм і є перспективним об'єктом для різних областей застосування в мікроелектроніці, оптоелектроніці, біомедицині і т.п. uk_UA
dc.description.abstract Предложена методика синтеза наноразмерных структур из вискеров и тетраэдральных кристаллов оксида цинка. Синтез проводился в газовом потоке, а в качестве инициатора роста, обеспечивающего заданную плотность центров кристаллизации на подложке из монокристаллического кремния, использовались наноразмерные частицы золота. Исследования синтезированных нитевидных и тетраэдральных структур методами рентгенофазового анализа, растровой электронной микроскопии, оже-электронной спектроскопии и атомной силовой микроскопии показали, что они имеют химический состав оксида цинка высокой чистоты, малое количество дефектов, гексагональную вюрцитную структуру, характерную толщину в диапазоне 50–300 нм и длину до 40 мкм, и являются перспективными объектами для различных областей применения в микроэлектронике, оптоэлектронике, биомедицине и т.п. uk_UA
dc.description.abstract A method of synthesis of nanosized structures and whiskers of zinc oxide tetrahedral crystals has been developed. Synthesis has been carried out in a gas flow and nanosized gold particles have been used as catalyst particles that determine a required density of crystallizing nuclei on single crystal silicon substrates. The synthesized whisker and tetrahedral structures have been studied by X-ray phase analysis, scanning electron microscopy, Auger-electron spectroscopy, and atomic force microscopy. According to the results of these studies, the fabricated structures have composition of pure zinc oxide, low defect density, hexagonal wurtzite structure, a typical thickness in the range of 50–300 nm, and lengths of up to 40 mm. The synthesized structure are very promising for various applications in the fields of microelectronics, optoelectronics, biomedicine and others. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Поверхность
dc.subject Наноматериалы и нанотехнологии uk_UA
dc.title Синтез наноструктур из кристаллического оксида цинка uk_UA
dc.title.alternative Синтез наноструктур из кристаллического оксида цинка uk_UA
dc.title.alternative Synthesis of crystalline zinc oxide nanostructures uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 538.975;533.2


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис