Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Регулювання гідрофільно-гідрофобних властивостей поверхні поліпропіленових мікроволокнистих матеріалів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Дзюбенко, Л.С.
dc.contributor.author Сап’яненко, О.О.
dc.contributor.author Горбик, П.П.
dc.contributor.author Цебренко, М.В.
dc.contributor.author Мельник, І.А.
dc.date.accessioned 2012-12-15T11:40:46Z
dc.date.available 2012-12-15T11:40:46Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Регулювання гідрофільно-гідрофобних властивостей поверхні поліпропіленових мікроволокнистих матеріалів / Л.С. Дзюбенко, О.О. Сап’яненко, П.П. Горбик, М.В. Цебренко, І.А. Мельник // Поверхность. — 2010. — Вип. 2(17). — С. 153-160. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0106
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/39330
dc.description.abstract Вивчено вплив озонування за ультрафіолетового опромінення (УФО) на величину змочування поліпропіленового мікроволокнистого матеріалу, який використовується як елемент фільтру для води та водних розчинів. Встановлено, що величина змочування в залежності від тривалості УФО змінюється немонотонно. Таку залежність пов’язують з превалюванням в певному часовому проміжку одного з процесів: утворення кисеньвмісних продуктів або їх розкладу до безкисневих гідрофобних сполук. Досліджено продуктивність процесу фільтрування в залежності від тривалості обробки УФО. Встановлено, що найвища продуктивність процесу фільтрування має місце за коротких термінів обробки фільтрів із поліпропіленових мікроволокнистих полотен. uk_UA
dc.description.abstract Изучено влияние озонирования при ультрафиолетовом облучении (УФО) на величину смачивания полипропиленового микроволокнистого материала, используемого как элемент фильтра для воды и водных растворов. Установлено, что величина смачивания в зависимости от продолжительности УФО изменяется немонотонно. Такую зависимость связывают с превалированием в определенном временном промежутке одного из процессов: образования кислородсодержащих продуктов или их разложения до бескислородных гидрофобных соединений. Исследована производительность фильтрования в зависимости от продолжительности обработки УФО. Установлено, что наиболее высокая производительность процесса фильтрования имеет место при коротких продолжительностях обработки фильтров из полипропиленовых микроволокнистых полотен. uk_UA
dc.description.abstract The influence have been studied of UV photoozonization on the wetting value of polypropylene microfibrous material used as a part of the filter for water and aqueous solutions. The wetting value has been found to change nonmonotonically as dependent on the time of photoozonization. Such a dependence is connected with prevalence of one process in time interval: generation of oxygencontaining products or their decomposition to oxygen-free hydrophobic compounds. The productivity of filtration has been studied as dependent on the UVO treatment time. The highest productivity of filtration has been found to take place under short terms of treatment of the filters made from polypropylene microfibrous fabrics. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Поверхность
dc.subject Физико-химия поверхностных явлений uk_UA
dc.title Регулювання гідрофільно-гідрофобних властивостей поверхні поліпропіленових мікроволокнистих матеріалів uk_UA
dc.title.alternative Регулирование гидрофильно-гидрофобных свойств поверхности полипропиленовых микроволокнистых материалов uk_UA
dc.title.alternative Regulation of hydrophilic-hydrophobic surface properties of polypropylene microfibrous materials uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 677.027.622


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис